Lepomis gibbosus. Zonnebaars

Snoeken ingezet tegen exotische vissen

Stichting Bargerveen
19-MRT-2016 - In een ven bij Eindhoven zijn afgelopen week honderd Snoeken uitgezet om de populaties van de exotische Amerikaanse hondsvis en Zonnebaars onder de duim te houden. Deze uitheemse soorten zijn alleseters en vormen een bedreiging voor inheemse amfibieën en insectensoorten. Het experiment is eerder uitgevoerd in het Mastbos bij Breda, waar de eerste resultaten positief zijn.

Biologische valkuil

Brabantse vennen zijn al decennialang een bolwerk voor de uitheemse Zonnebaars (Lepomis gibbosus) en Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea). Beide soorten zijn door de mens uit Noord-Amerika ingevoerd en in de natuur uitgezet en kunnen hier zeer talrijk worden. In vennen waar de exotische vissen de dienst uitmaken, worden alle andere dieren opgegeten. De vennen waar dat gebeurt, zijn dan ook een biologische val voor andere waterbewoners zoals amfibieën, libellen, kevers en kokerjuffers. Deze dieren proberen zich wel voort te planten in de door exoten bevolkte vennen, maar hun nakomelingen worden opgegeten voordat zij volgroeid zijn.

Snoeken

De komende jaren worden in een aantal vennen uitheemse vissen bestreden. In een ven nabij Eindhoven is enkele weken geleden daarmee een start gemaakt. Allereerst is het ven grotendeels leeggepompt, waarna vervolgens met netten al tienduizenden van de exotische vissen gevangen konden worden. Nadat het ven zich weer met regenwater heeft gevuld, hebben medewerkers van Stichting Bargerveen honderd Snoeken uitgezet om de resterende uitheemse vissen te bejagen.

Snoek

Van experiment naar de praktijk

De Snoeken zullen niet in staat zijn om alle uitheemse vissen te grijpen, maar waarschijnlijk wel om de exotenaantallen duurzaam laag te houden. In een eerder experiment in het Mastbos bij Breda is dit al aangetoond. Aangezien Snoeken hoofdzakelijk op vis jagen, ontstaan er weer kansen voor andere diersoorten. De komende jaren worden de ontwikkelingen in het ven bij Eindhoven nauwkeurig gevolgd. Blijven de aantallen exoten laag? Planten de Snoeken zich succesvol voort? En nemen amfibieën en ongewervelden in aantal toe? Als de bevindingen positief zijn, kan deze vorm van exotenbestrijding ook in andere wateren worden toegepast.

Tekst: Hein van Kleef & Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen
Foto's: Cephas, CCA-BY-SA 3.0-licentie (leadfoto: Zonnebaars); Janus Verkerk, Saxifraga;