citroenvlinder uit overwintering

Vlinders komen uit hun pop

De Vlinderstichting
7-APR-2016 - Waren het eerst vrijwel alleen nog maar soorten die als vlinder overwinteren, zoals kleine vos en citroenvlinder, die gemeld werden, inmiddels komen ook de popoverwinteraars tevoorschijn. Als de temperatuur weer wat omhoog gaat en het zonnig is, kunnen meer dan tien soorten dagvlinders worden gezien.

De mannetjes van het bont zandoogje hebben een vaste plek waarvandaan ze de omgeving in de gaten houdenHoewel de hoge weersverwachting niet altijd werd waargemaakt zijn er in de afgelopen week, vanaf 1 april, toch erg veel vlinders gemeld op de invoerportalen Waarneming en Telmee. De citroenvlinder is het meest gezien, gevolgd door dagpauwoog en kleine vos. De gehakkelde aurelia en atalanta zijn veel minder waargenomen. Van de vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht, is het klein koolwitje al met honderden gezien, voor de andere popoverwinteraars gaat het nog om tientallen. Toch zal het niet lang meer duren of deze komen ook massaal tevoorschijn. De temperatuur is daarbij belangrijk, omdat door hogere temperaturen de ontwikkeling in de pop wordt gestimuleerd. Maar om de vlinders tevoorschijn te laten komen is naast een wat hogere temperatuur vooral zonneschijn van belang. Om de gewenste 30 graden lichaamstemperatuur te bereiken moeten vlinders zonnewarmte kunnen opvangen met hun fraai gekleurde zonnecollectoren.

 

 

 

Ook het landkaartje komt de komende dagen uit de popAls we nu de vlindervliegtijdverwachting bekijken, zien we dat er al zo’n acht soorten te zien zouden moeten zijn. Deze hebben net hun 2%-grens bereikt. De komende dagen komen daar nog 7 soorten bij, zodat er, met de vlinders die hier hebben overwinterd, bijna twintig soorten kunnen worden gezien. Het gaat hierbij onder andere om de koolwitjes, naast het al genoemde klein koolwitje ook klein geaderd witje en groot koolwitje. Deze zijn al zeer regelmatig gemeld. Ook het oranjetipje is voorzichtig begonnen. Op de zonnige zondag 3 april zijn er al ruim twintig waargenomen, maar ook deze soort zal de komende weken nog sterk in aantal toenemen. Het boomblauwtje wordt al regelmatig gemeld. Het is het enige blauwe vlindertje dat momenteel aanwezig is en verwarring met een andere soort is dan ook eigenlijk niet mogelijk. Een blauw vlindertje dat op een meter of twee hoogte langs bomen of struiken, of door de tuin vliegt is momenteel zeker een boomblauwtje. Ook het bont zandoogje overwintert als pop en ook deze wordt nu al regelmatig gezien verspreid door het land. Geeft u uw tuinwaarnemingen al door aan de Jaarrond Tuintelling.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: citroenvlinder)