eenmalig gebruik Mannetje vliegend hert, te herkennen aan het formaat en de geweivormige kaken

Vliegende herten gezocht

EIS Kenniscentrum Insecten
16-JUN-2016 - Een ontmoeting met het vliegend hert vergeet je niet snel. Het mannetje kan zo’n 8 centimeter groot worden met opvallende gewei-vormige kaken. Het vliegend hert is zeldzaam in Nederland en is in Europa wettelijk beschermd. De larven leven van door schimmels aangetast ondergronds eikenhout. De volwassen dieren zijn vaak te vinden op eikenstammen bij bloedende wondjes waar ze van het sap drinken.

Het vliegend hert is zeldzaam geworden in Nederland en is alleen nog bekend uit vijf leefgebieden. Het grootste, en daarmee belangrijkste, gebied bevindt zich op de Veluwe. Lange tijd werd gedacht dat de soort op de gehele Veluwe voorkomt, maar van de meeste vindplaatsen in het zuidelijke deel zijn recent geen waarnemingen meer gedaan. Het verspreidingsgebied bevindt zich vrijwel geheel ten noorden van de snelweg A1. Maar de laatste paar jaar wordt het vliegend hert af en toe waargenomen rond Radio Kootwijk en was er zelfs een waarneming bij Hoenderloo. Zou de soort dan toch ook in het zuidelijk deel voorkomen, of eindelijk een keer in het nationaal park de Hoge Veluwe aangetroffen worden?

Verspreiding van het vliegend hert in Nederland, in grijs worden de vier leefgebieden aangegeven, de vraagtekens geven gebieden (Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en Sint Odilienberg) aan waarvan het onduidelijk is of er populaties aanwezig zijnDit jaar hopen we meer duidelijkheid te krijgen met betrekking tot het voorkomen in het zuidelijk deel van de Veluwe, en wie weet duikt de soort eindelijk (weer) op in het gebied van de gemeente Ede, waar de soort jaren geleden nabij Harskamp is waargenomen, en er enkele onbevestigde waarnemingen zijn rond de Ginkelse heide.

Oproep

Hierbij willen wij een ieder oproepen om waarnemingen van het vliegend hert door te geven, het liefst voorzien van een foto. De gegevens die we in ieder geval graag ontvangen zijn:

  1. het geslacht
  2. het aantal individuen
  3. de datum
  4. een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats

Ook aantekeningen over het gedrag zijn zeer welkom. Vergeet niet uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden, zodat eventuele details nagevraagd kunnen worden. Oude waarnemingen zijn uiteraard ook welkom.

De waarnemingen kunnen ingevoerd worden op de websites Waarneming, Telmee of op de speciale website van EIS-Nederland. Ook kunnen waarnemingen per e-mail opgestuurd worden. 
Per post doorgeven kan naar: EIS-Nederland, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden (geen postzegel nodig).

Voor meer informatie zie deze pagina van EIS-Nederland.

Tekst: EIS-Nederland
Foto: René Krekels, EIS-Nederland