Egel in gras

Eerste resultaten zoogdieren uit Jaarrond Tuintelling

Jaarrond Tuintelling
23-SEP-2016 - Met de Jaarrond Tuintelling worden nu ruim een jaar waarnemingen verzameld van wilde dieren en planten in de Nederlandse tuinen. En met succes, want inmiddels geven ruim 7000 tellers regelmatig waarnemingen door. Ook zoogdieren worden geregeld gespot, zo blijkt uit een artikel in het tijdschrift Zoogdier.

In totaal zijn er sinds de lancering in maart 2015 al meer dan 40.000 zoogdierwaarnemingen doorgegeven via de website van de tuintelling. Dit is een aanzienlijk deel van de stroom aan waarnemingen van zoogdieren die de Zoogdiervereniging binnen krijgt. De telling levert niet alleen gegevens op over het voorkomen van soorten, maar uit navraag bij de tellers is bekend dat zij, enthousiast geworden over de waarnemingen in hun tuin, vaker overgaan tot het diervriendelijk inrichten van de tuin. 

Meest getelde zoogdieren

De doorgegeven zoogdieren variëren van huismuis tot ree en van mol tot das. Er is zelfs een keer een bever doorgegeven! Van een paar soorten zit het aantal waarnemingen dicht bij elkaar. Hoge noteringen van de egel en eekhoorn zijn wellicht niet verrassend, maar wel belangrijk voor het totaalbeeld van de verspreiding van deze soorten. Tuinen zijn voor egels namelijk enorm belangrijke leefgebieden en in steden. Bovendien verwachten we met deze gegevens over een aantal jaren nog beter het belang van tuinen voor deze soorten te kunnen onderbouwen.

Top 10 van vaakst doorgegeven soorten vanaf de start van de Jaarrond Tuintelling op 22 maart 2015 en 1 juli 2016

Seizoensverloop

De tellingen leiden uiteraard tot een verspreidingsbeeld over het land, maar ook in de tijd. Dit wordt leuk geïllustreerd door de waarnemingen uit heel 2015 (voor 22 maart 2015 liep al een pilot) van egel en eekhoorn met elkaar te vergelijken. Het seizoensverloop bij de egel is duidelijk te zien, terwijl die voor de eekhoorn veel minder sterk is. Dit soort resultaten zijn eenvoudig via www.tuintelling.nl zelf te genereren, per soort en voor verschillende periodes. Het is zeker de moeite waard om hier eens een kijkje te nemen.

 Seizoensverloop en landelijke spreiding van de doorgegeven waarnemingen van de egel (links) en eekhoorn (rechts).

Doe ook mee!

Het is zinvol en leuk om verspreid over het hele jaar te tellen, omdat we zo een beter beeld krijgen van de soorten die gebruik maken van tuinen. Door te blijven tellen, krijgen we ook meer zicht op de verschillen in verspreiding van soorten over de seizoenen en per regio. Bovendien doen we de telling landelijk op dezelfde manier, dus jouw tellingen leveren een belangrijke bijdrage aan het totaalbeeld. Dus doe ook mee, en meld de soorten uit jouw tuin het hele jaar door!

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Vogelbescherming Nederland; Neeltje Huizenga, Zoogdiervereniging