citroenvlinder primair

Citroenvlinder is helemaal terug

De Vlinderstichting
14-NOV-2016 - De citroenvlinder is een bekende dagvlinder en in het vroege voorjaar zijn de forse felgele mannetjes niet te missen als ze op een van de eerste zonnige dagen kilometers patrouilleren op zoek naar vrouwtjes. Het ging niet zo best met deze vlinder, maar hij is helemaal terug! Met weinig moeite kunt u ook helpen door uw tuin een thuis voor hem te maken.

Mannetje citroenvlinderOp dit moment zitten de citroenvlinders weggekropen in groenblijvende struiken zoals klimop en conifeer. Ze overwinteren namelijk als volwassen vlinder. Ze zijn in winterslaap en zijn er helemaal op voorbereid dat het koud kan worden. Vorst doet ze niets! Op de eerste mooie zonnige dagen in het voorjaar komen ze uit hun winterslaap. De mannetjes gaan op zoek naar vrouwtjes en leggen daar kilometers voor af. Omdat ze groot zijn en onmiskenbaar felgeel worden ze dan heel veel gemeld. De vrouwtjes, die meer groenwit van kleur zijn vallen veel minder op, ook al omdat ze veel minder vliegen. Vanaf het begin van het Meetnet vlinders in 1990 ging de citroenvlinder sterk achteruit, tot zo’n beetje 2010. Sindsdien neemt hij weer toe en hij is nu weer ongeveer op zijn oude niveau. Ook 2016 was een goed jaar voor de citroenvlinder.

De cyclus van de citroenvlinder. Boven, v.l.n.r. eitje, rups, verpoppende rups. Onder: pop, uitgekomen mannetje en vrouwtje en drinkend mannetje op boterbloem

Baltsende citroenvlindersDe waardplant van de citroenvlinder, waarop de rupsen zijn gespecialiseerd, is sporkehout, ook wel vuilboom genoemd. Dit is een algemene struik in de ondergroei van bossen. Ook wegedoorn kan door de rupsen worden gebruikt, maar die is veel minder wijd verbreid en komt voornamelijk in de duinen voor. In april en mei worden de eitjes afgezet en in juni verschijnen de verse vlinders. Als u vuilboom in de tuin heeft, kunt u de hele cyclus van de citroenvlinder van dichtbij meemaken. Vuilboom is een klein boompje/forse struik en ook in kleine tuinen is hij prima toepasbaar. Ook voor het boomblauwtje is vuilboom een waardplant. Hij bloeit heel lang, van begin mei tot begin september en levert heel veel nectar, niet alleen voor vlinders, maar ook voor bijen en andere insecten. Een aanrader dus!

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting