dagpauwoog voorjaar primair

Goed klimaat voor vlinders en libellen

De Vlinderstichting
2-MRT-2017 - Het thema van de Landelijke Vlinderdag, die aanstaande zaterdag 4 maart wordt gehouden in theater de Junushoff in Wageningen, is een goed klimaat voor vlinders. Niet alleen klimaatverandering en de gevolgen daarvan komen aan de orde, maar ook hoe we kunnen zorgen voor een goed leefklimaat voor deze dieren.

Het gentiaanblauwtje is erg gevoelig voor klimaatverandering en zal ongetwijfeld aan bod komen op de Landelijke DagDe Landelijke Vlinderdag wordt al jaren gehouden in de Junushoff en de grote zaal van dit theater in Wageningen zit vaak vol. Ook nu hebben al weer veel vlinder- en libellenliefhebbers zich opgegeven. De dag bestaat uit voordrachten en lezingen, maar bijna net zo belangrijk zijn de wandelgangen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, weer bijpraten en overleggen en waar informatie en materialen verkrijgbaar zijn bij de vele stands. De dag opent stipt om 10.00 uur met een verrassingsfilm van Annette van Berkel. Dit is vast en zeker weer een schitterende combinatie van beelden en muziek waarin ongetwijfeld het thema klimaat terug zal komen. De eerste verhalen gaan ook met name in op de gevolgen van klimaatverandering voor vlinders en libellen. Het is niet zo simpel als het lijkt. Hoewel het koudbloedige dieren zijn en ze dus zullen profiteren als het wat warmer is door meer te vliegen en zich meer voort te planten, zijn er veel meer gevolgen. Behalve opwarming betekent klimaatverandering ook dat er veel meer weersextremen zullen optreden en die kunnen enorme invloed hebben.

De wandelgangen zijn bijna net zo belangrijk als de presentaties

 Heel Nederland idyllisch is één van de presentaties op de Landelijke DagMaar er komt nog meer aan de orde op de Vlinderdag. Zo gaat Ruben Meert uit Vlaanderen op pad om nachtvlinders te zoeken en de mysterieuze titel van zijn voordracht is ‘Nachtvlinderen met hamer en beitel’. Jaarlijks wordt op de Vlinderdag ook een beheerder in het zonnetje gezet die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor vlinders. Veel van onze bedreigde vlinders zitten alleen nog in natuurgebieden en dat geeft beheerders een bijzondere verantwoordelijkheid. De meeste beheerders houden daar rekening mee, maar er zijn er die veel meer doen dan vanuit hun baan te verwachten is. Ook nu zal één van die kanjers op het podium worden geroepen. Het betere leefklimaat voor vlinders komt verder zeker aan de orde tijdens de presentatie over dagvlinders in Drenthe en de vlinderatlas die daar recent is verschenen. En bij een film en lezing over het project Idylle, dat De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging vanaf 2013 hebben uitgevoerd. De titel ‘Heel Nederland idyllisch’ verklapt al dat we niet ophouden maar op veel meer plaatsen bloemrijke plekken aan gaan leggen voor vlinders, bijen en mensen.

Klik hier voor het programma en om je aan te melden voor de Landelijke Vlinderdag 2017.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling (leadfoto: dagpauwoog op sleedoorn); Chris van Swaay