Deelenemers aan de 1000-soortendag Amersfoort

2582 soorten planten en dieren in Amersfoort

EIS Kenniscentrum Insecten
24-JUL-2017 - In 2016 vond het 1000-project Amersfoort plaats, naar aanleiding van de opening van Het Groene Huis op Landgoed Schothorst. Honderden waarnemers onderzochten parken, wegbermen en ruige terreintjes, waarbij er maar liefst 2582 soorten werden aangetroffen. Uiteraard de ‘usual suspects’ in de stad, zoals bezemkruiskruid, gewone pad en huismus, maar er werden ook diverse bijzonderheden gevonden.

Om een voorbeeld te geven van de gevonden soorten: Het groot takmos is een zeldzaam korstmos, dat net buiten het centrum van Amerfoort gevonden werd op een boom. Het heideblaaskaakje is een blaaskopvlieg die parasiet is bij bijen. Dit bijzondere vliegje werd in het zuidwesten van de gemeente gevonden op een schraal terreintje. De klimaugurk is een exotische plant die zich lijkt uit te breiden in ons land. Dit is pas de derde vondst in ons land. Het viervlekkapoentje is een zeldzaam lieveheersbeestje, dat gevonden werd in een tuin in de wijk Lage Hoven. Larven van de kriebelmug Simulium noelleri werden aangetroffen in de Heilgenbergerbeek, een teken van een goede waterkwaliteit. Waarschijnlijk de meest bijzondere waarneming was die van de tangwesp Dryinus collaris. Dit wespje dat parasiteert bij cicaden was nog maar drie keer eerder in ons land gevonden.

Enkele bijzonderheden die tijdens het 1000-soortenproject werden aangetroffen. 1. Viervlekkapoentje (foto: Alrik Hoven), 2. heideblaaskaakje (foto: Erik van Beers), 3. klimaugurk (foto: Marcel Hospers), 4. de kriebelmug Simulium noelleri (foto: Bram Koese), 5. breed takmos (foto: Arie van den Bremer), 6. de tangwesp Dryinus collaris (foto: Vincent Kalkman)

De 1000-soortentelling toont aan dat in de stedelijke omgeving een grote biodiversiteit kan voorkomen. Dat is goed nieuws voor in natuur geïnteresseerde burgers. Er valt veel te genieten in de eigen leefomgeving. Maar er blijken ook allerlei bijzonderheden gevonden te kunnen worden, waardoor de kennis over de Nederlandse natuur verder vergroot wordt.

Om zoveel mogelijk soorten te vinden werden allerlei verschillende technieken toegepast en biotopen bemonsterd. Hier wordt de mesthoop bij het Groene Huis onderzocht op kleine beestjes

Het 1000-soortenproject Amersfoort was een gezamenlijk initiatief van IVN, KNNV, Vogelwacht, Waarneming.nl en EIS Kenniscentrum Insecten. Het is verheugend om te zien dat dit project enthousiasme heeft opgewekt bij vrijwilligers om vanuit Het Groene Huis de Amersfoortse natuur verder in kaart te brengen. Zo zal er de komende jaren gewerkt worden aan onder andere mieren, vlinders en mossen. Daarbij zullen zeker weer allerlei bijzondere soorten worden gevonden. Er is zelfs een idee ontstaan om met leerlingen van de Amersfoortse basisscholen de verschillende soorten lieveheersbeestjes te gaan tellen.

De volledige lijst van het 1000-soortenproject is opgenomen in de Nieuwsbrief EIS Kenniscentrum Insecten 65.

Tekst: Kees Quaadgras; Kees de Heer, KNNV Amersfoort; Renée van Assema, gemeente Amersfoort; Ed Colijn & Roy Kleukers, beide EIS Kenniscentrum Insecten
Foto's: Roy Kleukers, EIS Kenniscentrum Insecten; Alrik Hoven; Erik van Beers; Marcel Hospers; Bram Koese; Arie van den Bremer; Vincent Kalkman