kleine ijsvogelvlinder

Wild van Vlinders! Herstelplan voor dagvlinders

ARK Rewilding Nederland, De Vlinderstichting
1-SEP-2017 - Op vrijdag 1 september hebben Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap ‘Wild van Vlinders’ ontvangen, een herstelplan voor dagvlinders in Zuidoost-Nederland. Na deze overhandiging werd in de Scheeken, een prachtig vochtig bosgebied, gekeken hoe waardevol variatie is voor dagvlinders.

De Scheeken, onderdeel van Het Groene Woud, is een prachtig gevarieerd bosgebied tussen Best en Liempde in Brabant. Er zijn volop open plekken in het bos en veel bosranden verlopen geleidelijk vanuit lage kruiden, via wat ruigtestroken naar een struiklaag die overgaat in het ‘echte’ bos. Juist die geleidelijkheid zorgt ervoor dat veel planten en diersoorten zich er thuis voelen. Er is voor elk wat te halen. Deze kleinschalige variatie wordt in stand gehouden door begrazing. Naast de Angus runderen, die er in zomer en najaar grazen, zijn er ook edelherten in de Scheeken. Terwijl de runderen vooral de opener delen begrazen, zijn de edelherten meer in het dichte bos te vinden. Daar zorgen ze met hun gegraas voor meer openheid en meer variatie. Verstoring van de bodem door de wilde hoefdieren kan ook zorgen voor de vestiging van specifieke waardplanten als viooltjes. Rottend fruit, bloedende bomen, mest en kadavers worden gebruikt als voedselbron en rupsen of vlinders kunnen zich opwarmen op open plekken als wildwissels en stierenkuilen.

Kleine ijsvogelvlinder

Vanzelfsprekend zijn hiervoor stappen nodig in de inrichting en het beheer van onze natuurgebieden. Het vraagt om het realiseren van verbindingen, ruimte bieden voor natuurlijke processen en mogelijk zelfs het terugbrengen van verdwenen vlindersoorten als spontane terugkeer niet mogelijk is. Al deze zaken worden behandeld in het herstelplan dat vrijdag 1 september is aangeboden aan Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap. De gedeputeerde gaf aan blij te zijn met dit plan: “Als ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting hun krachten bundelen dan moeten daar mooie dingen uit voortvloeien, zeker omdat zij de eigenaren en beheerders van (natuur)gebieden en aanliggende steden er intensief bij betrekken”. De directeur van Brabants Landschap gaf aan volop mee te willen werken aan het herstel van de vlinders in de gebieden die ze beheren. “We doen al een heleboel, maar doordat we grote landschappelijke eenheden beheren kunnen we juist door de natuurlijke processen te faciliteren nog meer biodiversiteit in onze terreinen krijgen”.

Meer informatie

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting en Bart Beekers, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: kleine ijsvogelvlinder); Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling