Bruine vuurvlinder EENMALIG GEBRUIK

Vlinders terug naar de Maashorst

ARK Rewilding Nederland, De Vlinderstichting
24-MRT-2020 - Wat zou het fantastisch zijn als je in de Maashorst weer volop kan genieten van vlinders als de aardbeivlinder, het heideblauwtje, de veldparelmoervlinder en de bruine eikenpage. Een verkenning in het Brabantse natuurgebied laat zien welke kansen er wel én niet voor bedreigde vlinders zijn.

Onder de noemer 'Wild van Vlinders' verkennen ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting waar terugkeer dan wel uitbreiding van bedreigde of verdwenen dagvlinders in het zuidoosten van Nederland mogelijk is. De resultaten voor de Maashorst zouden dinsdag 17 maart 2020 gepresenteerd worden in Natuurcentrum de Maashorst in Nistelrode. De presentatie is afgelast, maar hieronder staan de belangrijkste conclusies.

Eén van de conclusies is dat een paar soorten zich met name in het begrazingsgebied opnieuw zouden kunnen vestigen of uitbreiden. Voor een aantal andere soorten vlinders is het natuurgebied echter te droog. Als dat niet verandert kunnen deze vlinders niet terugkomen.

Bruine Eikenpage

Kansen voor veldparelmoervlinder, bruine eikenpage en bruine vuurvlinder

Het afgelopen jaar zijn de herstel- en terugkeermogelijkheden van zeven soorten dagvlinders in kaart gebracht. Voor drie soorten blijken er op de Maashorst kansen te zijn: de veldparelmoervlinder, de bruine eikenpage en de bruine vuurvlinder. In het begrazingsgebied ontstaat namelijk nieuw leefgebied voor de bruine eikenpage die ter plekke met een kleine populatie voorkomt. De veldparelmoervlinder is één van de soorten die is verdwenen en zonder hulp niet zal terugkeren, maar waarvoor in potentie voldoende geschikt leefgebied aanwezig is. Er loopt nog een proef om de overleving van de rupsen in het begrazingsgebied te bepalen. Voor de bruine vuurvlinder is al vastgesteld dat het potentiële leefgebied op de Maashorst vergelijkbaar is met dat van bestaand leefgebied van deze zeldzame dagvlindersoort op natuurontwikkelingsgronden op de zuidelijke Veluwe.

Veldparelmoervlinder

Slecht nieuws voor aardbeivlinder, heideblauwtje, heivlinder en kommavlinder

Helaas laat het onderzoek ook zien dat voor onder andere de aardbeivlinder, heivlinder, kommavlinder en het heideblauwtje en nog een aantal bedreigde vlinders, de Maashorst te droog is. De droogte in de zomer van 2018 liet zien hoe kwetsbaar we de natuur hebben gemaakt. Het natuurgebied verdroogde, terwijl even verderop landbouwgewassen werden beregend. Voor duurzaam natuurherstel is het dan ook nodig om de ontwatering van dit unieke gebied af te bouwen en in plaats daarvan te zorgen dat water langer vastgehouden wordt. Dan ontstaan er ook voor deze bedreigde vlindersoorten weer kansen.

Met de klok mee: Kommavlinder, Heideblauwtje, Aardbeivlinder, Heivlinder

Natuurontwikkeling in de Maashorst

De afgelopen zes jaar heeft ARK Natuurontwikkeling op de Maashorst een groot begrazingsgebied ingericht met wisenten, taurossen en Exmoorpony’s. Hier wordt niet of nauwelijks nog beheerd met machines. Deze zogeheten procesnatuur zorgt voor meer natuurlijke omstandigheden waarvan vlindersoorten zoals de bruine eikenpage, de veldparelmoervlinder en de bruine vuurvlinder, zouden kunnen profiteren.

Wild van Vlinders

Met het project 'Wild van Vlinders' laten ARK en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking van Staatsbosbeheer, eigenaar van het onderzoeksgebied. Vlinders kunnen worden gezien als graadmeters voor complete ecosystemen. In de verschillende levensfasen van vlinders (ei-rups-pop-vlinder) stellen ze namelijk verschillende eisen aan hun omgeving. In grote natuurlandschappen vinden ze hun plek, maar in het huidige Nederlandse versnipperde landschap zijn ze kwetsbaar. Dat vraagt om het realiseren van robuuste natuur waar natuurlijke processen zo veel mogelijk de ruimte krijgen.

Kijk voor meer informatie op wildvanvlinders.nl of vlinderstichting.nl/wild-van-vlinders. Download ook de gratis vlinderposter.

Tekst: Anke Dielissen en Bart Beekers, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Kim Huskens, De Vlinderstichting (leadfoto: bruine vuurvlinder); Rasmus Holmboe Dah