Aan het werk in de natuur - primair

Wat bezielt groene vrijwilligers?

SoortenNL
20-OKT-2017 - Groene vrijwilligers: tellers, vertellers en herstellers. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbeleving in Nederland. Wat drijft hen toch?

Ook tellers van planten en dieren zijn groene vrijwilligersInmiddels is het belang van deze groep mensen steeds duidelijker in beeld: niet alleen bij natuurbeheerders, groene organisaties en lokale overheden, maar ook bij de landelijke politici. In maart is het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ ondertekend en zijn activiteiten gestart om te zorgen dat die vrijwilligers op een goede manier hun werk kunnen doen en adequaat worden ondersteund. Gezamenlijk willen de partijen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf. Maar wat drijft die vrijwilligers, en wat hebben ze nodig om met nog meer plezier en enthousiasme bezig te blijven? Daarvoor is een onderzoek gestart en ieder wordt gevraagd deze online enquête in te vullen.

 

Veel groene vrijwilligers brengen kinderen in aanraking met de natuurDit onderzoek wordt gedaan zodat de natuurorganisaties iedereen die zich vrijwillig inzet voor natuur en landschap zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Een tweede belangrijke reden is dat zij met de uitkomsten van deze enquête op zoek gaan naar bestuurlijk draagvlak voor een nationaal programma om actieve vrijwilligers te kunnen blijven ondersteunen. Met de enquête moet in kaart gebracht worden wat groene vrijwilligers belangrijk vinden. Drie thema’s spelen daarbij een belangrijke rol: de activiteiten, de motivaties, en welke kansen en belemmeringen de vrijwilligers ervaren. De vragenlijst is bedoeld voor groene vrijwilligers: iedereen die werk verzet in of voor de natuur zonder daarvoor betaald te worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het tellen van planten en dieren, het geven van excursies in het veld, of het uitvoeren van beheerwerkzaamheden of bestuurswerk. Het gaat hierbij zowel om groen vrijwilligerswerk via een organisatie, als burgerinitiatieven (zoals een natuurtuin in de wijk). Voor wie op de hoogte wil blijven van de resultaten: volg de sociale media van IVN, LandschappenNL of SoortenNL. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Tekst: Sander Turnhout, SoortenNL en Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling