vlinderkalfje atalanta - primair

Bijzonder: eerste vlinderkalfje geboren

De Vlinderstichting
11-DEC-2017 - Bij boer Eric Lamers uit Vierlingsbeek is recent een bijzonder kalfje geboren. Het draagt de naam van een vlinder, de atalanta. De kalfjesnaam staat symbool voor de natuur- en vlindervriendelijke manier van werken die boer Eric samen met De Vlinderstichting gaat uitvoeren.

Met zijn biologische melkveebedrijf van 70 koeien boert Lamers in het Maasheggengebied, in het oosten van Brabant. De droom van Eric is vlinderboer worden: zijn bedrijfsvoering helemaal aanpassen zodat vlinders en andere insecten alle ruimte krijgen. “Wij boeren op een bijzonder plekje in het Maasheggengebied, op een natuurlijke terp. Ik zie heel veel kansen om meer voor de natuur en de streek te betekenen. Daarom ben ik de samenwerking met De Vlinderstichting aangegaan” aldus Eric Lamers. De komende tijd wordt er samen met overheden, grondeigenaren en De Vlinderstichting gewerkt aan een plan voor een proeftuin van natuurinclusief boeren in de Maasheggen. De directe omgeving van waar Eric boert is nu al vlinderrijk met diverse vlinders als hooibeestje, bruin zandoogje, kleine vuurvlinder, koevinkje en icarusblauwtje, typische soorten die vroeger overal in het boerenland te vinden waren. Ook het oranje zandoogje fladdert er met tientallen rond.

Graslandvlinders die profiteren van het vlinderbeheer: v.l.n.r. boven: kleine vuurvlinder, bruin zandoogje & koevinkje, onder: hooibeestje, icarusblauwtje & oranje zandoogje

Boer Eric Lamers met het eerste vlinderkalf, Atalanta Holstina 1Door aanpassingen in het beheer van het bedrijf kan er al op relatief korte termijn succes geboekt worden. De Vlinderstichting zal zorgen dat de nulsituatie in kaart wordt gebracht en zal ook zorgen dat de ontwikkelingen goed gevolgd worden. Het is een prima proefproject dat als voorbeeld kan dienen om ook andere boeren in ons land zo ver te krijgen dat ze vlindervriendelijk gaan werken. De tijd is er rijp voor, aldus Anthonie Stip van De Vlinderstichting. “We zien uit monitoringsgegevens dat de aantallen vlinders in de afgelopen 25 jaar met 45% zijn afgenomen. In het agrarisch gebied vallen de grootste klappen. Dat Eric vlinderboer wil worden, stemt mij erg hoopvol. Hij gaat laten zien dat je een economisch gezond bedrijf kunt combineren met zorg voor natuur en landschap, voor heggen en vlinders. Daarom werken we als Vlinderstichting graag met boeren als Eric samen.”

Tekst: Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Eric Lamers; Kars Veling