Visdief met spiering

Visdieven in troebel water?

Vogelbescherming Nederland
24-APR-2018 - North Sea Port gaat de komende maanden bagger storten in de Westerschelde, vlakbij bij de kolonie broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, wanneer vogels extra kwetsbaar zijn. Vogelbescherming overweegt bezwaar in te dienen.

De favoriete broedplek van een paartje visdieven bestaat uit zandig grind of schelpen. Helemaal favoriet zijn plekken waar ook wat muurpeper groeit, een vetplantje uit de sedum-familie. Steeds vaker worden ook groendaken, vaak ook ingeplant met sedum-soorten, gebruikt om te broeden. Daken zijn veilig voor roofdieren als ratten, katten en vossen. Of visdieven op deze nieuwe plekken ook succesvol zullen zijn in het grootbrengen van jongen hangt af van de toegankelijkheid voor roofdieren en vooral ook de hoeveelheid voedsel in de omgeving.

Voedsel cruciaal voor voldoende jongen

MuurpeperMeer nog dan geschikte broedplekken is vooral de hoeveelheid voedsel die de vogels kunnen vinden van belang. Opgroeiende jongen hebben constant eten nodig. Bij visdieven bestaat dat uit kleine vis, die de vogels uit het water opduiken. Visdieven rond het IJsselmeer hebben zwaar te lijden gehad onder de commerciële vangst van spiering (een kleine vissoort). Door de zeer slechte stand van de spiering in het IJsselmeer brachten visdieven in de grootste broedkolonies amper nog jongen groot. En de grote kolonies leken een aanzuigende werking te hebben op sterns die van elders naar het IJsselmeer verkasten. Een 'ecologische val' dus.

Troubles door baggerstort

Vogelbescherming Nederland is onaangenaam verrast door de baggerstort vlakbij een belangrijk broedgebied van de visdief, aan de vooravond van het broedseizoen. North Sea Port gaat de komende maanden bagger storten in de Westerschelde, vlak bij een flinke kolonie broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, de periode waarin vogels extra kwetsbaar zijn. De visdief neemt landelijk de laatste jaren in aantal af, ook de kolonie in de Westerschelde vertoont de afgelopen jaren een sterke afname.

Visdieven

Visdief heeft het moeilijk in de Westerschelde

Ondanks dat de provincie Zeeland aangeeft dat alle kustbroeders in de Westerschelde, waaronder de visdief, in aantal achteruit gaan, heeft ze toch een vergunning afgegeven voor de baggerstort. In eerste instantie bleek er in de onderzoeken helemaal geen rekening te zijn gehouden met de visdievenkolonie bij Terneuzen. Vogelbescherming heeft haar zorgen geuit over het gebrekkige onderzoek naar mogelijke negatieve effecten. Zeker omdat dit onderzoek ten grondslag ligt aan de vergunning. Vogelbescherming heeft geadviseerd de stort uit te stellen tot 1 augustus, ná het broedseizoen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland; Theo Westra; Piet Munsterman,
Saxifraga