Sedum dak op de campus van Wageningen University, juli 2018

Droogte op het groene dak

Wageningen Environmental Research
27-JUL-2018 - Groene daken hebben te lijden onder de droogte. Daken met sedumbegroeiing houden zich nog redelijk goed, maar kunnen inmiddels ook wel wat water gebruiken. Op daken met kruiden, grassen en struiken is het nodig om water te geven om afsterven van de begroeiing te voorkomen. Daarnaast zorgt water geven er ook voor dat de daken hun koelende functie behouden.

Groendak helpt huis koel te houden

Groene daken met een sedumbegroeiing zijn goed bestand tegen extreme temperaturen en tegen droogte. Dergelijke daken hebben meestal een dunne substraatlaag waarin de plantjes wortelen. In die dunne laag wordt maar beperkt water vastgehouden. Voor het water is het groendak volledig op regenwater aangewezen. In een normaal jaar valt er regelmatig een bui, wat voldoende is voor een sedumdak. Door de langdurige droogte van deze zomer is de substraatlaag in de meeste gevallen volledig uitgedroogd. Het is daarom verstandig om wat water te geven aan deze groene daken. Dit is goed voor de plantjes, maar ook voor het koelend effect van het dak. Een goed functionerend groendak kan het dakoppervlak aanzienlijk koelen en daarmee ook de temperatuur in de woning met enkel graden matigen. Deze koeling werkt echter alleen als het groendak water kan verdampen. Water geven helpt dus ook het dak en het huis te koelen.

Sedumdak op de campus van Wageningen University, juli 2016Sedumdak op de campus van Wageningen University, juli 2018

Daken met een begroeiing van kruiden, grassen en/of struiken staan op een dikkere substraatlaag. In een dergelijk laag is meer vocht aanwezig, maar de begroeiing gebruikt ook meer water dan een begroeiing met sedum. Begroeiing op het maaiveld krijgt het benodigde water voor de verdamping uit regenwater, uit de bodem en uit het grondwater. Op groene daken vindt beperkte levering uit de bodem plaats en geen levering vanuit grondwater. Daarom is aanvulling van het water nodig door besproeien. Op deze daken is ook onder normale omstandigheden water geven in de groeiperiode nodig. Onder de zomerse omstandigheden van dit jaar is water geven een absolute must om de begroeiing in leven te houden. Ook voor deze daken geldt dat de koelende werking beter is bij voldoende verdamping.

Groene daken met extra wateropvangcapaciteit

Water geven kan met leidingwater. Vanuit duurzaamheid is het beter als het besproeien met eerder opgevangen regenwater gebeurt. Er zijn groene daken in omloop met een extra wateropvangcapaciteit en vertraagde afvoer waardoor het riool minder belast wordt bij hevige regenval. Inzetten van die capaciteit bij droogte bespaart leidingwater. Naast besproeien van het groendak zou het opgevangen water mogelijk gecombineerd kunnen worden voor sproeien van de tuin en als spoelwater voor toiletten. Uitdaging is om huizen in de toekomst meer volgens dergelijke circulaire principes te ontwerpen of aan te passen. Onderzoek kan daarbij helpen om het dak groen te houden en slimme duurzame oplossingen te vinden.

Meer informatie

Tekst en foto’s: Kees Hendriks, Wageningen Environmental Research