Wolf

In 2018 tot nu toe tien verschillende wolven vastgesteld in Nederland, waarvan zes wijfjes

Wageningen Environmental Research
24-DEC-2018 - Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn van augustus tot en met oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen.

Dit brengt het totaal aantal wolven dat tot nu toe in 2018 in ons land werd gesignaleerd op tien: zes wijfjes en vier mannetjes.

Op basis van DNA vastgestelde locaties waar de drie wolven zijn aangetroffen. Per individu en locatie is de vinddatum (dag-maand) weergegevenIn eerdere persberichten meldde WENR op basis van genetisch onderzoek dat afgelopen voorjaar acht wolven Nederland hebben aangedaan. Dit is gebaseerd op DNA-monsters verzameld in de periode januari tot en met juli 2018. Recent is de analyse afgerond voor DNA-monsters uit de periode augustus tot en met oktober 2018. De monsters bestonden uit DNA van keutels die mogelijk van een wolf afkomstig waren, aangevuld met DNA afgenomen uit bijtwonden van aangevallen schapen. Een overzicht van de individuen en de lokaties en data waarop ze werden aangetroffen is zichtbaar in de figuur hiernaast.

Wolvin GW998f

Dat wolvin GW998f de afgelopen maanden nog steeds aanwezig was, kon worden vastgesteld via keutels verzameld door Wolven In Nederland (WIN). Deze wolvin is afkomstig uit het roedel te Babben in Brandenburg, circa zeshonderd kilometer van de Nederlandse grens. Ze werd in mei dit jaar voor het eerst vastgesteld in Friesland, en werd vervolgens aangetoond op basis van keutels in Drenthe en monsters van bijtwonden van schapen in Drenthe en Overijssel, waarna ze eind juli werd gesignaleerd op de Veluwe. In de periode van 6 augustus tot en met 15 oktober zijn vijf wolvenkeutels in die regio verzameld waarvan op basis van DNA kon worden vastgesteld dat ze van haar afkomstig waren. Ecoloog Hugh Jansman van WENR: “Hoewel ze eerder in Drenthe en Overijssel schapen heeft aangevallen, is het opmerkelijk dat sinds ze op de Veluwe wordt gesignaleerd, bij geen van de meldingen van verwonde schapen haar DNA werd aangetroffen. Het is dan ook aannemelijk dat ze recent uitsluitend wilde dieren at”.

Wolvin GW960f

Twee uitwerpselen, eveneens op de Veluwe verzameld door vrijwilligers van WIN op respectievelijk 29 augustus en 2 september, bleken afkomstig van een andere vrouwelijke wolf. Het genetische profiel van deze wolvin werd vergeleken met profielen van Duitse wolven in de databank van onderzoeksinstituut Senckenberg. Geneticus Arjen de Groot van WENR: “Zo kon worden aangetoond dat het hier gaat om wolvin GW960f, die in januari 2018 al werd aangetroffen nabij het Duitse Göhrde (deelstaat Nedersaksen, zo'n vierhonderd kilometer van de Veluwe vandaan), en die afkomstig is uit een roedel nabij deze plaats.”

Dit is de eerste wolf die in Nederland uitsluitend via DNA uit uitwerpselen is waargenomen. Andere wolven werden in eerste instantie vastgesteld op basis van DNA van schapenslachtoffers. “Dit onderstreept het belang van een goede monitoring die zich ook richt op keutels en eventueel wilde prooien” aldus Hugh Jansman.

Wolvin GWxxxf

Deze wolvin, en haar roedel, is nog onbekend in de CEwolf-databank en moet daarom nog een definitief nummer krijgen. In de periode van 3 tot 18 oktober is in zeven gevallen vastgesteld dat zij schapen heeft verwond en/of gedood op verschillende locaties in Overijssel en Drenthe.

In dezelfde periode zijn tevens aangevallen schapen gemeld in Heino en Den Ham (Overijssel). Hiervan kon op basis van DNA wel worden vastgesteld dat ze zijn aangevallen door een wolf, maar was het DNA van te slechte kwaliteit om aan te tonen of GWxxxf de dader was of dat het om een andere wolf ging.

Tekst en foto's: Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research (WENR)
Kaart: Tim Visser, WENR