Tunnelgebruik 2014

Gelderland ontsnippert verder

Provincie Gelderland
28-DEC-2018 - De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor ontsnippering vastgesteld. In de afgelopen jaren sloten wij aan bij het Rijksprogramma, door in de omgeving van de rijksecoducten voorzieningen aan te leggen. De komende jaren zullen wij, waar nodig, bij alle provinciale wegen voorzieningen aanleggen. Daarvoor sluiten wij aan bij de cyclus van groot onderhoud van deze wegen.

Ontsnipperen is het verbinden van natuurgebieden door het wegnemen van knelpunten nabij infrastructuur. Denk daarbij aan grotere en kleinere tunnels, ecoducten en ecoduikers. De afgelopen vijf jaar zijn in Gelderland vijftien ecoducten aangelegd over Rijks- en provinciale wegen en spoorlijnen. Deze zijn vooral op de Veluwe gerealiseerd. Dit voorjaar werd het ecoduct Kootwijkerzand geopend, over de A1 en de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort. In 2019 wordt ook de natuurbrug Asselsche Heide opgeleverd. Deze faunavoorzieningen komen nog voort uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering van het Rijk, want dit programma stopt eind dit jaar. Komend jaar zal de provincie nog aansluitend twee ecoducten aanleggen over de provinciale wegen bij Nieuw-Milligen en Hoog Soeren.

Das verlaat dassentunnel

Herpetofaunatunnel in de N224 op de Ginkelse heideNu gaat de provincie een andere strategie volgen. We sluiten aan bij het grootschalig beheer en onderhoud van de provinciale wegen en maken werk met werk door waar nodig faunavoorzieningen aan te leggen. Zo komen alle provinciale wegen in een negenjarige cyclus aan de beurt. Daarvoor kijken wij naar de locaties waar infrastructuur natuurgebieden doorkruist, en waar aanrijdingen met bepaalde dieren worden geregistreerd. Aanvullend kijken wij ook naar de leefgebieden van kwetsbare kleinere dieren in deze natuurgebieden. De komende jaren verwachten wij nog dertien kleinere en middelgrote voorzieningen aan te leggen. Zo wordt onderzoek gedaan naar een faunavoorziening nabij de provinciale weg N225 in het Renkums Beekdal.

Overigens kunnen andere beheerders van infrastructuur, zoals gemeenten en waterschappen, bij de provincie subsidie aanvragen voor de aanleg van faunavoorzieningen.

Gerealiseerde en geplande faunavoorzieningen

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's en kaart: Edo van Uchelen & Richard Struik (leadfoto: herpetoduct bij Elspeetsche Heide bij de N310); Provincie Gelderland