Vrouwtje roodrandzandbij met stuifmeel

Start ‘Bijenlandschap West-Brabant’ voor verbetering leefgebied van de bij

Provincie Noord-Brabant
28-JAN-2019 - Bijen zijn essentieel voor het behoud van flora en fauna. Maar het gaat niet goed met de bij. De helft van de 360 soorten wilde bijen wordt bedreigd in hun voortbestaan. Reden voor een groep betrokken organisaties uit Brabant om het ‘Bijenlandschap West-Brabant’ te vormen. En zich onder deze naam actief in te zetten om het leefgebied van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.

Bijen hebben door hun rol als plantbestuivers een cruciale functie in land- en tuinbouw. Bestuiving is nodig voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, met name groente en fruit. Daarnaast betekent bestuiving het behoud van meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Honingbijen, wilde bijen, hommels en andere soorten bestuivers, zoals zweefvliegen en vlinders, zijn hierbij van groot belang. Maar, wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in zowel soorten als aantallen. Dat geldt zeker ook voor Nederland. De helft van onze 360 soorten wilde bijen staat inmiddels op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Samenwerking voor meer en beter resultaat

De partners van Bijenlandschap West-Brabant vinden het van groot belang het tij te keren en de mogelijkheden die binnen hun bereik liggen te benutten. Bijenlandschap West-Brabant is een open netwerk. Iedereen die iets wil doen voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers kan aansluiten. Met elkaar werken de partners aan een landschapsnetwerk voor bestuivende insecten. Door samen te werken kan de noodzakelijke kennis vergaard en uitgewisseld worden en kunnen grotere projecten worden aangepakt die op elkaar aansluiten. Hierdoor kan een beter resultaat bereikt worden voor bijen en andere bestuivers.

Kansenkaart voor wilde bijen

Enkele partners van het Bijenlandschap West-Brabant starten met het maken van een regionale ‘kansenkaart’ voor wilde bijen. Daarvoor brengt Brabants Landschap voor de regio de geschikte gebieden voor wilde bijen in kaart. Daarna gaat Wageningen Environmental Research aan de slag. Voor het maken van de kansenkaart heeft de WUR een aantal zogenaamde ‘ecoprofielen’ voor wilde bestuivers ontwikkeld. De huidige situatie zal getoetst worden aan de eisen die gekoppeld zijn aan de ‘ecoprofielen’. Zo kom je tot een wetenschappelijk verantwoord plan en kun je maatregelen nemen op die plaatsen die het meeste effect opleveren. Er worden voorstellen opgenomen voor verbetering van gebieden en voor het versterken van ecologische verbindingen voor wilde bijen tussen deze gebieden. De kansenkaart zal de basis gaan vormen voor een concreet uitvoeringsplan.

Tegelijkertijd zal met de zachtfruit-sector, die sterk vertegenwoordigd is in deze regio, onderzocht worden welke maatregelen op zachtfruit-bedrijven toegepast kunnen worden.

Iedereen kan meedoen

Of je nu een gemeente of waterschap bent, een natuurorganisatie, een bedrijf, een boer met veel grond of een particulier met een klein tuintje. Iedereen kan een bijdrage leveren om bijen te helpen. Voor de verschillende doelgroepen zal een set met passende maatregelen worden ontwikkeld. Natuurpodium Brabantse Wal zal het educatieve deel op gaan pakken.

Partners Bijenlandschap West-Brabant

Het Bijenlandschap West-Brabant bestaat uit: ANV Brabantse Wal, ANV tussen Baronie en Markiezaat, Bijenhoudersvereniging De Wal van Brabant, Bijengilde Etten-Leur e.o., Brabants Landschap, Food4bees, Natuurmonumenten, Natuurpodium Brabantse Wal, Suiker Unie, LSNed, Evides Waterbedrijf, Waterschap Brabantse Delta, Fruitport West-Brabant en de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

De provincie Noord-Brabant juicht het initiatief in West-Brabant toe. De subsidieregeling Leefgebied van de bij is er voor gemeenten en boeren. Gemeenten die omschakelen naar ecologisch wegbermbeheer en agrariërs die structureel een beter leefgebied van de bij incorporeren in de bedrijfsvoering kunnen een bijdrage aanvragenom dit te realiseren. Daarnaast stimuleert de provincie via crowdfunding en het Buurt-, Natuur- en Waterfonds groene burgerinitiatieven.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Riny van Empel, coördinator Bijenlandschap West Brabant.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Melchert Meijer zu Schlochtern; LSNed en Albert de Wilde (leadfoto: vrouwtje roodrandzandbij met stuifmeel)