plan Binnenveldse Hooilanden

Hooilanden Gelderland: 280 hectare topnatuur gaat in uitvoering

Provincie Gelderland
1-MRT-2019 - In het Binnenveld, tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, ging op 28 februari de schop de grond in. Waterschap Vallei en Veluwe start met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Voor het gebied, nu nog voornamelijk landbouw, hebben natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer samen een plan gemaakt, in opdracht van de provincie Gelderland.

De Binnenveldse hooilanden is één van de grootste natuurprojecten die de komende jaren in Gelderland wordt uitgevoerd. Het gaat om een uniek gebied van 280 hectare aaneengesloten gebied waar straks zeldzame natuur komt, zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland. Het gebied ligt in een laagte tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, waardoor een sterke voeding met grondwater aanwezig is. Binnen het gebied ligt het reservaat Bennekomse Meent, een blauwgrasland dat aangewezen is als Natura 2000-gebied.

RoerdompHet natuurherstel staat al vele jaren op het verlanglijstje van Rijk, provincie en Staatsbosbeheer, maar de aankoop van gronden verliep traag. Na een kavelruil was in 2014 de grond om het gebied in te richten grotendeels beschikbaar. Toen bekend werd dat de provincie deze gronden op termijn zou verkopen aan een natuurbeheerder, startte de Stichting Mooi Wageningen een crowdfundingactie om de inwoners van Wageningen te laten investeren in het gebied. Maar ook de landbouw (LTO en ANV het Binnenveld) wilde een blijvende rol spelen in het gebied. De provincie vroeg daarop de Stichting Mooi Wageningen, LTO en Staatsbosbeheer om met een gezamenlijk plan te komen. Dit plan is nu door het Waterschap Vallei en Veluwe uitgewerkt tot een inrichtingsplan en vormt de basis voor de herinrichting. De drie partijen - Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld en Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (waarin de boeren samenwerken) - gaan het gebied in samenwerking beheren.

Natuur én recreatie

Op een van de vele inspraak- en info-avonden

In de Binnenveldse Hooilanden zijn straks veel bijzondere soorten te zien. Bijvoorbeeld de roerdomp, de blauwborst, de zeldzame kemphaan, de otter, de kleine groene poelkikker en de grote modderkruiper. Voor recreanten en natuurliefhebbers komen er wandel- en fietspaden en een uitkijkplateau. De uitvoering van het project duurt twee jaar en zal dus in 2021 afgerond worden.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Illustratie: Provincie Gelderland
Foto's: Jankees Schwiebbe, Birdphoto; Provincie Gelderland