N201

Otter kan Utrechtse N201 binnenkort veilig passeren

Provincie Utrecht
3-APR-2019 - Langs de provinciale weg N201, ter hoogte van de Vinkeveense Plassen, legt de provincie Utrecht faunarasters aan. Deze lage rasters helpen otters en andere dieren om de weg te vinden naar de duikers en bruggen. Daar kunnen zij veilig de N201 passeren. Zo hoopt de provincie haar steentje bij te dragen aan het herstel van de otterpopulatie in Nederland.

Met de 1.600 meter faunaraster (800 meter aan weerszijden van de weg) hoopt de provincie te voorkomen dat dieren verkeersslachtoffer worden. Enkele jaren geleden gebeurde dat al met een otter op deze weg. De rasters zijn naar verwachting in april 2019 klaar.

Steeds meer otters

OtterVanuit het zuidelijke deel van de provincie komen steeds meer otters naar het noorden. Zo is de otter vorig jaar gesignaleerd in de Nieuwkoopse plassen. Via nieuw ingerichte natuurgebieden zoals de Wilnisse Bovenlanden, de ecocorridor door Groot-Wilnis Vinkeveen en reservaat Demmerik is de kans aanzienlijk dat de otters, maar ook andere kleine landdiersoorten, binnenkort de visrijke Vinkeveense Plassen bereiken.

Biodiversiteit

De provincie Utrecht wil de ecologische verbindingen binnen (onder andere) de Venen herstellen en robuust maken. Het uiteindelijke doel daarvan is een samenhangend Natuur Netwerk Nederland waarbinnen diverse diersoorten zich vrij kunnen verplaatsen. Dit is belangrijk om de biodiversiteit in stand te houden en mogelijk zelfs te versterken. Het herstel van de otterpopulatie in Nederland is hier een mooi voorbeeld van.

Toekomst N201

Aanleg faunarastersDaarnaast werkt de provincie aan het programma 'Toekomst N201'. Daarin wordt niet alleen de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid opgepakt, maar ook het behoud en verbeteren van natuur. In het mobiliteitsplan 2015-2028 is al de ambitie vastgelegd om provinciale wegen goed in te passen in hun omgeving. De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft deze zaken namens de provincie Utrecht bij elkaar gebracht in het project Faunarasters N201.

Tekst: Provincie Utrecht
Foto's: Floris Jansen; Mark Zekhuis, Saxifraga