Groen Schoolplein, Apeldoorn

Online crowdfundingsplatform voor groene schoolpleinen van start

Provincie Gelderland
5-APR-2019 - Vanaf deze week kunnen scholen via Groenvoorgelderland.nl een crowdfundingsactie opzetten voor het realiseren van een groen schoolplein. De provincie heeft deze site ontwikkeld om scholen extra te ondersteunen bij het omvormen van hun versteende schoolplein naar een groen schoolplein. Dit bevordert het welzijn van de kinderen, én de biodiversiteit rond de school.

Een groen schoolplein is een plek met zo min mogelijk tegels en juist veel struiken, bomen, bloemen, water, zand, modder en boomstronken. Maar bovenal is het een avontuurlijke speelplek.

Provincie Gelderland wil dat meer kinderen natuur beleven en ontdekken. Spelen in een groene omgeving is gezond, leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen en zorgt voor een betere sfeer op het schoolplein. Minder tegels en meer bomen en struiken zorgen voor een betere afvoer van regenwater bij heftige buien. Bovendien zorgt een groen schoolplein ervoor dat het minder heet is in de zomer. Ook biedt een groene omgeving plek voor vogels en insecten: het versterkt de biodiversiteit.

Veel scholen uit Gelderland willen met hun schoolplein aan de slag; daarvoor kunnen ze ook al een subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Al meer dan 130 scholen hebben inmiddels subsidie aangevraagd. Maar met het geld van de provincie alleen zijn ze er niet. Gemiddeld kost de aanleg van een groen schoolplein zo’n 50.000 euro. Naast de subsidie van de provincie van maSchoolplein van de Emmaschool te Apeldoornximaal 17.500 euro, moet de school dan ook zelf nog een flink bedrag bij elkaar brengen. Dat gebeurt vaak met creatieve acties, loterijen, collectes en fondsenwerving. Fondsenwervingsplatforms vragen doorgaans een deel van de opbrengst van de acties. Om te zorgen dat elke euro die scholen ophalen naar het groene schoolplein gaat, is er nu een platform dat scholen in Gelderland gratis kunnen gebruiken. Scholen kunnen zo meer en makkelijker donateurs bereiken; bovendien hoeven ze niet met contant geld te werken. Dit is wel zo veilig en geeft minder rompslomp. Tenslotte staan alle acties van de scholen overzichtelijk bij elkaar zodat scholen eenvoudig inspiratie kunnen opdoen.

Hopelijk levert dit veel aandacht voor het onderwerp groene schoolpleinen op, meer scholen die met hun schoolplein aan de slag gaan, en bovenal meer geld dat besteed kan worden aan groene schoolpleinen in Gelderland! Zie voor meer informatie Groenvoorgelderland.nl.

Tekst: Margot Poolman, Provincie Gelderland
Foto: Provincie Gelderland