tuin - primair

Is uw tuin goed leefgebied voor dieren?

De Vlinderstichting, Dierenbescherming, SoortenNL
29-APR-2019 - Bijna wekelijks staan de media vol alarmerende berichten over de achteruitgang van aantallen insecten, vogels, en andere diersoorten. Verlies van leefomgeving en gebrek aan voedsel door onder andere het intensieve landgebruik lijken hierbij een grote rol te spelen. Tuinen kunnen voor soorten goede leefomstandigheden bieden. Is uw tuin goed leefgebied?

Voor deze dagpauwoog is uw tuin een kroeg, met de vlinderstruik als tapkastIn samenwerking met de Dierenbescherming is binnen de Jaarrond Tuintelling van 26 april tot 6 mei de evenementtelling ‘Van kroeg tot kraamkamer’. Deze telling richt zich hoofdzakelijk op veelvoorkomende zoogdieren, vogels, amfibieën en vlinders. Van de tellers wordt gevraagd om de dieren te tellen, maar ook om ze een tijdje te observeren om zo te bepalen voor welk doel ze de tuin gebruiken: kroeg, hotel of kraamkamer. 
KROEG: In het geval van kroeg kijkt het dier wat er aan smakelijks te vinden is in de tuin. Het komt regelmatig iets eten of drinken en misschien kijkt het al wat rond op zoek naar aantrekkelijke soortgenoten. Voor de dagpauwoog op de vlinderstruik is uw tuin een kroeg.
HOTEL: Het hotel is de voortzetting van de kroeg. Het dier brengt langere tijd in de tuin door. Om te rusten, slapen of om de relatie met een nieuwe partner aan te knopen.
KRAAMKAMER: Nageslacht! Rupsen van het oranjetipje op de pinksterbloemen, een nest vogels in boom of struik of bijvoorbeeld kikkervisjes in de vijver maken van de tuin een heuse kraamkamer.

De border is kroeg, maar het grasland met kruiden is kraamkamer voor allerlei dierenHoe een dier de tuin gebruikt, zegt iets over wat de tuin bijdraagt aan overlevingskansen van een soort. Eten en drinken zijn onmisbaar. Aangevuld met rust, een verblijfplaats en partner is al beter en nageslacht is cruciaal voor hun toekomst. In de periode van 26 april tot en met 5 mei mogen tellers zo vaak tellen als ze willen, maar ook als ze dat maar één keer doen, helpt dit de Dierenbescherming al bij haar onderzoek. Tellers kunnen zich aanmelden op de website Tuintelling.nl/kraamkamer. Daar kunnen tellingen en observaties worden doorgegeven, zijn tips voor het tellen te vinden en kunnen tellers ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarnaast zijn er tips om de tuin diervriendelijk in te richten: iets wat de Dierenbescherming van harte aanbeveelt.

Meer informatie over de telling vindt u hier.

En hier een filmpje over de telling van kroeg tot kraamkamer.

Tekst: Dierenbescherming & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling