bloementuin
22-JUN-2020 - Op 20 juni organiseerde de Jaarrond Tuintelling een BioBlitz ter ere van haar vijfjarig bestaan. Het doel: zoveel mogelijk dieren en planten in de tuin ontdekken in één dag. En dat lukte: er werden 750 tellingen doorgegeven en maar liefst 2895 soorten gezien.

Tijdens de BioBlitz op 20 juni werden 750 tellingen doorgegeven en 2895 soorten gezien“Fantastisch! We hadden wel gehoopt de tweeduizend soorten te halen, maar zoveel hadden we niet verwacht,” zegt Ineke Radstaat, een van de woordvoerders de Jaarrond Tuintelling.

De deelnemers noteerden alles wat ze zagen, van merels tot pissebedden. En dat leidde ook tot een kampioen: in een (grote) tuin in Noord-Holland werden 450 soorten geteld. “Natuurlijk is de grootte van de tuin en ook de ligging bepalend voor het aantal dieren en planten dat je tegenkomt”, aldus Radstaat. “Daarom bekijken we de resultaten per categorie, waarbij tuinen worden ingedeeld op basis van hun grootte.”

Bijzondere soorten

Er werden ook bijzondere soorten gemeld. Zo werd er een foto van een spin ingestuurd, die door een expert direct werd herkend als ‘ovale dennenspringer’. “Het is bekend dat deze spin zich in Nederland heeft gevestigd, maar dit is zonder twijfel een bijzondere en interessante waarneming van een uit het zuiden oprukkende soort,” zegt Jinze Noordijk van EIS Kenniscentrum Insecten. Andere bijzondere meldingen waren een overvliegende zeearend in Noord-Brabant en een tiental scheefbloemwitjes. Deze laatste is een vlinder die tot vijf jaar geleden helemaal niet in Nederland voorkwam.

Met een vergrootglas

De koolmees en de merel werden veel gemeld. Ook de bruine kikker, de gewone oprolpissebed en het klein koolwitje werden in meer dan de helft van de tuinen waargenomen. “Die oprolpissebed wordt normaal gesproken veel minder gemeld, leuk om te zien dat mensen echt op zoek gegaan zijn naar nieuwe soorten tijdens deze BioBlitz”, aldus Radstaat. Het is dan een verrassing wat je allemaal tegenkomt. Zo was er een teller in Apeldoorn die na bijna twaalf uur onderweg te zijn al 227 soorten had geteld in zijn tuin. En dat zagen we gedurende de dag steeds meer. Niet per se opvallende soorten, maar de lijsten werden steeds langer... Er lijken toch heel wat Nederlanders te zijn die met een vergrootglas door de tuin aan het struinen zijn geweest. Dat bleek ook uit de reacties: “Ik vond het leuk om mee te doen. Het heeft mij verrast dat ik over de honderd soorten in eigen tuin kan tellen in een etmaal tijd.”

Tellen in de tuin is leuk voor jong en oud!

Bescherming dankzij kennis

De BioBlitz werd georganiseerd om het eerste lustrum van de Tuintelling te vieren. “Maar we willen hiermee ook onze dankbaarheid uiten richting de tellers,” zegt Radstaat. Dankzij hen wordt er al vijf jaar lang kennis verzameld over het leven in de tuin. In deze BioBlitz kwam goed naar voren hoe belangrijk tuinen zijn als leefgebied voor allerlei planten en dieren. En die cijfers helpen ons om (stads)natuur nog effectiever te kunnen beschermen.

De BioBlitz werd georganiseerd vanwege het eerste lustrum van de Jaarrond TuintellingMeer resultaten zijn terug te vinden op de website van Jaarrond Tuintelling


 

De BioBlitz is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten, FLORON, RAVON, Vlinderstichting, Sovon, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming.

Tekst: Marcel Wortel, Sovon; Ineke Radstaat, De Vlinderstichting en Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto's: Kars Veling; Ineke Radstaat
Overig beeldmateriaal: Jaarrond Tuintelling