Schildpad en koraal

Wereld Natuur Fonds: gezamenlijk vuist maken voor wereldwijd biodiversiteitsakkoord

WWF Nederland
8-MEI-2019 - Het IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) presenteerde maandag een verontrustend rapport over het wereldwijde natuurverlies. Duizenden wetenschappers brengen hierin de laatste stand van de biodiversiteit in kaart en adviseren welke keuzes de mens moet maken om het tij te keren. Het WNF roept op een vuist te maken voor een wereldwijd biodiversiteitsakkoord.

Directeur van het Wereld Natuur Fonds, Kirsten Schuijt: "Dit rapport is een ongekende wake up-call van wetenschappers: we verliezen natuur op een schaal en met een snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis.

Dit heeft direct effect op ons welzijn. Wij zijn afhankelijk van wat de natuur ons levert: voedsel, schoon water, schone lucht en een ongelooflijke verscheidenheid aan leven die onmisbaar is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van medicijnen. Hoe lang kunnen we de natuur blijven verzwakken voordat ecosystemen instorten?

De argusvlinder gaat de laatste jaren sterk achteruit

Het is nu tijd om wereldwijd in actie te komen en gezamenlijk een vuist maken. Het Wereld Natuur Fonds roept op tot een wereldwijde deal voor biodiversiteit, vergelijkbaar met het klimaatakkoord. Een internationaal akkoord en concrete acties zijn nodig om het biodiversiteitsverlies te stoppen en te werken aan herstel van natuur.

Volgend jaar is hét moment om dat voor elkaar te krijgen. In 2020 worden het klimaatakkoord van Parijs, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) en internationale afspraken over biodiversiteit herzien. Een deal met concrete afspraken over biodiversiteit is het begin van een duurzame toekomst.”

De bevindingen van het IPBES-rapport komen overeen met het WWF Living Planet Report dat het Wereld Natuur Fonds in oktober publiceerde. Daarin staat dat de gemeten populaties gewervelde dieren sinds 1970 wereldwijd gemiddeld 60 procent kleiner zijn geworden. Dit verlies wordt vooral veroorzaakt door vernietiging van leefgebied als gevolg van onder meer niet-duurzame landbouw en overexploitatie, zoals overbevissing. Het ombuigen van de trend is nog mogelijk als natuur uitgangspunt wordt voor ons handelen.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Pixabay; Kars Veling