TenneT - primair

Vlinders en bloemen onder hoogspanning

De Vlinderstichting
13-MEI-2019 - Op de meer dan vierhonderd hoogspanningsstations in Nederland en Duitsland gaat netbeheerder TenneT de biodiversiteit helpen. TenneT gaat dit doen op basis van spectaculaire resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent.

Het groen rond de stations werd minimaal vier maal per jaar helemaal gemaaidDe grootste winst voor biodiversiteit is te behalen met het aanpassen van het maaibeheer. Op vrijwel alle stations wordt het groen vier maal per jaar in zijn geheel gemaaid. Hierdoor hebben bloemen en zeker de insecten weinig kans. In plaats daarvan wordt overgaan naar ‘slingerend’ maaien voorgesteld. Dit principe is afgeleid van het sinusbeheer. Bij iedere maaibeurt blijven delen overstaan (worden dus niet mee gemaaid) en doordat er steeds andere slingers worden gemaaid, betekent dit dat er na drie maaibeurten stukken zijn die alle drie keer zijn meegemaaid, maar ook delen die maar twee, een of zelfs helemaal niet zijn gemaaid. Deze variatie is enorm belangrijk voor de insecten. Er zijn altijd bloemrijke delen waar voedsel te halen is en er zijn plekken waar eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven. De hoogspanningsstations zijn natuurlijk geen natuurgebieden en er zijn dan ook duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet kan. Zo worden er geen biodiversiteitsmaatregelen getroffen onder de installatie, maar alleen eromheen. Bovendien worden de randen langs de paden en de installaties vaker gemaaid.

Bij het nieuwe maaibeheer blijven er bij elke maaibeurt bloeiende planten aanwezigMaar ook dan blijft er nog steeds veel ruimte voor bloemrijk grasland. In de pilot, op drie stations, uitgevoerd door De Vlinderstichting, bleek dat door een aanpassing van het maaibeheer tussen de 58 en 72% van de insecten overleefden, die bij het standaard beheer zouden verdwijnen. TenneT is een van de partners in de Green Deal Infranatuur en deze maatregelen passen daar uitstekend in. Ben Voorhorst (Raad van Bestuur van TenneT): "Wij beheren het elektriciteitsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en zorgen ervoor dat groene stroom bij 41 miljoen consumenten en bedrijven terecht komt. Tegelijkertijd staat wereldwijd ook de biodiversiteit onder druk, zo bleek deze week in een rapport van IPBES (Verenigde Naties). Met onze hoogspanningsverbindingen en -stations kunnen we behalve met transport van groene stroom ook op een andere manier bijdragen aan behoud van de natuur." De pilot is uitgevoerd door Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting. Hij is enthoudsiast: "TenneT laat zien dat er met relatief kleine maatregelen op honderden stations een groot effect bereikt kan worden. Een dergelijke instandhouding van de insectenpopulatie is indrukwekkend en tegelijkertijd cruciaal in de huidige uitdagingen die we hebben met betrekking tot behoud van biodiversiteit."

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting