Great Crested Grebe

Het Groene Europese Verkiezingsdebat: kijk 16 mei live mee!

IUCN, Natuurmonumenten, WWF Nederland
15-MEI-2019 - Op 16 mei, een week voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, organiseren Natuurmonumenten, IUCN NL en het Wereld Natuur Fonds het Groene Europese Verkiezingsdebat. Zeven Nederlandse kandidaten voor het Europese Parlement vertellen over hun plannen en gaan met elkaar in debat over landbouw, natuur, water en klimaat.

Biodiversiteitscrisis

De komende decennia dreigen een half miljoen tot een miljoen plant- en diersoorten uit te sterven. Die alarmerende conclusie staat in een belangrijk VN-rapport dat vorige week in Parijs werd gepresenteerd. Grootste oorzaken zijn ontbossing, de industrialisatie van de landbouw, overbevissing, jacht, vervuiling en klimaatverandering. Volgens de 450 experts die aan het rapport meewerkten, is snelle actie en nieuw beleid nodig om een ecologische ramp te voorkomen. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor Europa. Maar liefst 80 procent van onze natuur- en milieuwetgeving wordt in Brussel bepaald. Wat zijn de plannen van de Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs om het tij te keren?

Het Groene Debat 

Onder leiding van Rogier Elshout kunnen de kandidaten per debatronde reageren op prikkelende stellingen. Deelnemers zijn: Jan Huitema (VVD), Raoul Boucke (D66), Anja Hazekamp (PvdD), Anja Haga (ChristenUnie), Jasper Groen (GroenLinks), Geert Ritsema (SP), Mohammed Chahim (PvdA) en een nog niet bekende kandidaat van het CDA. 

Het debat is te volgen via een livestream op wnf.nl (van 16:00 tot 18:00 uur). Of volg het debat op twitter via #groendebat.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto: Jorge Sierra, WWF (leadfoto: fuut)