Zwarte stern

Natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven toekomstbestendig

Provincie Utrecht
25-MEI-2019 - Tussen Tienhoven en Hollandsche Rading ligt de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Niet alleen de wandelaars en fietsers genieten er volop van, ook de zwarte stern komt er graag. En dan vooral om te broeden.

Speciaal voor de zwarte stern heeft Natuurmonumenten, de eigenaar van de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, broedvlotjes uitgelegd midden in het gebied. Warner Reinink van Natuurmonumenten: ”Er zijn nog maar weinig locaties met rijk begroeide waterpartijen waar zwarte sterns hun nest kunnen maken, daarom helpen we ze op deze manier een beetje. Ze staan op de Rode Lijst als bedreigde diersoort, dus we doen wat we kunnen om de populatie te vergroten.”

Sterns spotten

Het broedgebied van de zwarte stern is voor wandelaars en fietsers niet toegankelijk. Maar vaak zijn ze wel te zien vanaf het fiets-/wandelpad dat in het verlengde van de Dwarsdijk in Tienhoven ligt en langs de eendenkooi loopt naar Hollandsche Rading. De sterns arriveren doorgaans in mei.

Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven is onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen: een natuurgebied waar turfwinning door de mens en de natuurlijke omstandigheden samen een uniek gebied hebben gecreëerd met bijzondere eigenschappen die in Europa nauwelijks nog te vinden zijn. Het gebied is daarom onderdeel van Natura 2000: een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Herstelwerkzaamheden

In de Oostelijke Vechtplassen worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof. De waterhuishouding is reeds verbeterd, zodat schoon kwelwater uit de Heuvelrug weer in de wortelzone komt. En de voedselrijke bovenlaag is geplagd, zodat de natuur nu toekomstbestendig is. Naar verwachting zijn de herstelwerkzaamheden in het hele gebied afgerond in 2021. Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen: een gebied om te koesteren.

Tekst: Ingrid de Coo, Provincie Utrecht
Foto: Maarten Koch (leadfoto: zwarte stern)