Nieuw groen schoolplein in Gouda zorgt voor biodiversiteit in de stad

Provincie Zuid-Holland
10-JUL-2019 - Van een kale, grijze vlakte naar een afwisselend speellandschap: bij de Casimirschool in Gouda zijn ze maar wát trots op hun nieuwe schoolplein. Een ‘stepping stone’ voor de natuur in de stad, waar ook regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Voor de leerlingen en buurtbewoners is er van alles te zien, te doen, te beleven en te leren.

Groen schoolplein Casimirschool, Gouda

Op het schoolplein van de Casimirschool was eerst niet veel te beleven: grijze tegels met een saai klimtoestel, waar vooral werd gevoetbald of gehangen. “Dat paste niet bij de ideeën die we als Daltonschool hebben over de ontwikkeling en beleving van kinderen”, vertelt Ineke Vermeulen, intern begeleider en onderwijsspecialist bij de school. “In plaats daarvan wilden we een plein waar je de natuur het hele jaar rond kunt zien en beleven. De planten en bomen op het plein trekken allerlei vogels en insecten aan die de biodiversiteit in de stad ten goede komen. Het schoolplein vormt een groene verbinding tussen het Vroesenpark naast de Sint Janskerk en de singels aan het Houtmanplantsoen.”

Ontwerpbureau RIS verzorgde het ontwerp en de uitwerking, en begeleidde de uitvoering. Fondsenwerver Speels Groen zorgde ervoor dat het benodigde geld er kwam. Onder meer het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rabobank Gouwestreek, de provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda betaalden eraan mee. Maar ook de ouders en kinderen hebben met originele sponsoracties flink bijgedragen. Dit voorjaar heeft hovenier Areamasters het groenblauwe schoolplein aangelegd. Op vrijdag 5 juli werd het officieel geopend.

Kleurrijk en divers

Een speelomgeving voor grote en kleine kinderenLandschapsontwerper Mariska Thieme van Bureau RIS: “Samen hebben we gekeken naar de wensen van de kinderen en het lerarenteam, maar ook van omwonenden.” Doel was een vriendelijke, afwisselende speelomgeving te creëren, voor zowel kleine als grote kinderen. Na schooltijd vervult het plein ook een buurtfunctie. Buurtbewoners waren bezorgd over hangjongeren, afval en geluidsoverlast. Daarom is in het ontwerp gezorgd voor licht, goed zicht en een veilige looproute. Het nieuwe plein is verdeeld in zones met een eigen sfeer en beplanting. Centraal op het bovenbouwplein ligt een afgeschermd, multifunctioneel veld voor sporten, en een podium voor feesten en vieringen. Vanuit het bovenbouwplein leidt een struinpad door het groen naar een boomhut. Je kunt er klimmen, voetje-van-de-vloer spelen of op de uitkijk staan. Op het onderbouwplein kunnen de jongere kinderen klimmen, verstoppen, glijden, in netten hangen en zandtaartjes bakken. Via een smal paadje lopen ze door de beplanting naar een besloten zitje.

De beplanting is aangebracht in verschillende lagen: met hoge bomen, meerstammige heesters, vaste planten, grassen en bodembedekkers. In het najaar wordt dit nog aangevuld met bolgewassen. De struinplekken zijn ingeplant met stevige soorten als kornoelje, hazelaar, veldesdoorn en vlier. De plantvakken zijn verder ingeplant met soorten als vlinderstruik, weigela, spierstruik, bloemwilg en vuilboom, en vaste planten als aster, smeerwortel, klaver, salie, siergrassen en varens. De grote diversiteit aan soorten maakt de tuin duurzaam en zorgt het hele jaar rond voor wisselende kleuren en geuren. Dat trekt inmiddels allerlei vlinders, bijen en andere insecten aan. De regenwateropvang van de school is afgekoppeld van het riool: het water stroomt nu ondergronds af naar de singels.

Speeltoestel Casimirschool

Voor dagdromers en stiltezoekers

Tijdens de aanleg bleef een deel van het plein steeds open. Kinderen hielpen mee de planten in de grond te zetten. “Iets wat je zelf hebt neergezet, loop je straks ook niet graag omver”, verwacht Vermeulen. Leerlingen dachten mee vanuit leerlingenraad ‘Casi-kids’. De kinderen zijn ook betrokken bij het onderhoud: voor de veegploeg liggen tuinsetjes klaar. Tijdens de vakantie zorgen de leerkrachten voor de tuin en na de vakantie worden ook ouders en buurtbewoners gevraagd om mee te helpen met water geven en onkruid wieden.

Vermeulen is trots dat het gelukt is dit allemaal van de grond te krijgen. “We zien dat de kinderen zich anders over het plein bewegen. Er is plek voor voetballers, maar ook voor dagdromers en stiltezoekers. Tijdens de lessen gaan we vaker naar buiten. De kinderen kunnen zien hoe de kleuren veranderen in de struiken, hoe een rups verpopt, dat de veldbloemenzaadjes zijn uitgekomen en wat er allemaal gebeurt in het bijenhotel. Ik hoop dat we de komende jaren steeds meer vogels, vlinders en insecten te zien krijgen. Zo zijn we een waardevolle schakel in het groen in de stad.”

Tekst: Provincie Zuid-Holland
Foto's: Mariska Thieme, Bureau RIS; Ed Weijdema, Provincie Zuid-Holland