Eikelmuis lead

Nieuwe eikelmuizen voor Zuid-Limburg

IKL, Zoogdiervereniging
18-JUL-2019 - Begin deze maand zijn er voor de derde keer eikelmuizen uitgezet in de omgeving van Bemelen. De uitzetting maakt deel uit van het soortbeschermingsplan voor de eikelmuis dat sinds juni van dit jaar in uitvoering is.

De eikelmuis is één van de zeldzaamste zoogdieren van Nederland. Naar schatting komen er nog maar tussen de honderd en tweehonderd dieren voor, verspreid over twee plekken in Zuid-Limburg. Tot 2017 lag dit aantal zelfs nog veel lager: toen waren er nog slechts enkele tientallen dieren. De eikelmuis dreigde uit te sterven in Nederland. Dit was aanleiding voor het schrijven van een speciaal beschermingsplan voor de eikelmuis. Provincie Limburg gaf de opdracht; Stichting IKL gaat samen met onder andere de provincie, de Zoogdiervereniging, GaiaZoo, natuurbeschermingsorganisaties, de gemeente Eijsden-Margraten en vrijwilligers zorgen voor de uitvoer van het plan. 

Een eerste uitzetting in 2017 bracht het aantal in het wild levende dieren weer wat omhoog. De uitzetting van 3 juli dit jaar is de derde. Deze keer werden er zo’n dertig dieren bijgeplaatst. De uitzetting moet bijdragen aan het tot stand komen van een duurzame populatie van de soort, waardoor het in de toekomst niet meer nodig is om dieren uit te zetten. Komend najaar wordt onderzocht hoe het met de uitgezette dieren gaat. Hopelijk blijkt dan ook dat de dieren zich in de natuur voortplanten. 

EikelmuisDe uitgezette eikelmuizen komen uit Rijswijk. Het zijn nakomelingen van dieren die leefden in een volkstuincomplex dat gesloopt werd. De eikelmuizen waren daar per ongeluk terechtgekomen, ver buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. Niemand wist van hun aanwezigheid totdat het complex al grotendeels gesloopt was en uit de verlaten tuinhuisjes eikelmuizen tevoorschijn kwamen. Deze dieren zijn opgevangen in dierentuinen. Sinds 2018 wordt er in GaiaZoo in Kerkrade met eikelmuizen gefokt. De nakomelingen worden uitgezet om te helpen de van nature in Zuid-Limburg voorkomende populatie te behoeden voor uitsterven. In GaiaZoo kun je zelf eikelmuizen zien in het nieuwe Limburghuis.

Meer informatie

  • Op de website van IKL plaatsen we regelmatig nieuws over de eikelmuis en het beschermingsplan. Onder het kopje Buitenkans vind je hier ook informatie over wat je zelf voor de eikelmuis kunt doen.
  • Op 11 oktober zendt Vroege Vogels TV een item uit over de eikelmuis en andere soorten van Zuid-Limburg.

Tekst: Anke Brouns, IKL en Ellen van Norren, Zoogdiervereniging
Foto: Wesley Overman