oranje luzernevlinder - primair

Oranje luzernevlinder meest gemelde vlinder!

De Vlinderstichting
19-SEP-2019 - De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die ieder jaar, maar wel in wisselende aantallen, naar Nederland komt. Ze planten zich hier voort en de nakomelingen trekken aan het einde van het jaar weer terug naar het zuiden. Op dit moment zijn er erg veel oranje luzernevlinders hier. Afgelopen weekend was het zelfs de meest gemelde vlinder.

Ook nu worden er nog erg veel oranje luzernevlinders gezienHet meest gemeld wil niet direct zeggen dat het ook de meest algemene vlinder was, want omdat de soort zo bijzonder en goed herkenbaar is, zullen heel veel mensen de moeite nemen om de waarneming in te voeren op een van de invoersites, Waarneming.nl of Telmee. Bij koolwitjes en bont zandoogjes doet niet iedereen dat meer. Maar hoe dan ook, de soort is er veel op dit moment. Het zijn de nakomelingen van de vlinders die in de zomer hier zijn binnengekomen, maar waarschijnlijk flink aangevuld met vlinders uit Scandinavië en Noordoost-Europa die al weer op trektocht zijn naar het zuiden. Mogelijk dat de vlinders zich hier nog een keer voortplanten. De eitjes die nu afgezet worden op bijvoorbeeld gewone rolklaver, zullen snel uitkomen, de rups kan over een week of vier verpoppen en nog een paar weken later vlinder worden. Als het voor eind oktober niet al te koud wordt, kunnen deze het nog redden. Flinke vorst overleven ze niet.

Aantal oranje luzernevlinders in de monitoringroutes en kaartje met de waarnemingen uit 2019 tot half september

Paring oranje luzernevlindersDe massale aanwezigheid van deze trekvlinder past in het plaatje van dit jaar, want ook atalanta en distelvlinder, beide trekvlinders, zijn er veel. In de grafiek met de gegevens van de monitoringroutes zien we duidelijk dat de oranje luzernevlinder veel meer wordt gezien dan in normale jaren, het gemiddelde van de afgelopen 27 jaar. Helemaal vergeleken met vorig jaar, 2018 zien we een sterke toename. Op het kaartje met de waarnemingen van de oranje luzernevlinder in 2019, valt op dat de dichtheid in het zuiden, in de duinen en langs de grote rivieren het hoogst is, maar dat de vlinders in het hele land zijn waargenomen. De herkomst van de vlinders is vrijwel zeker het zuiden. Er was in de zomer ook vaak een zuidelijke stroming. Een andere trekvlinder, de gele luzernevlinder heeft vaak meer een oostelijke en noordoostelijke oorsprong. Deze is dit jaar wel waargenomen, maar veel minder dan de oranje. De oranje luzernevlinders kun je nog zien totdat de eerste forse nachtvorst is opgetreden, dus waarschijnlijk nog wel tot begin november.

Het Landelijk Meetprogramma Vlinders wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Kaartje: NDFF
Grafiek: Landelijk Meetnet Vlinders