De zeldzame beekprik terug in De Reusel

Provincie Noord-Brabant
30-SEP-2019 - De beekprik is een zeldzame en bedreigde beekbewoner. Om het behoud van de soort in Noord-Brabant veilig te stellen, is RAVON met subsidie van de provincie Noord-Brabant enkele jaren geleden gestart met het herintroduceren van de beekprik in de Reusel in Noord-Brabant. Inmiddels is het project afgerond, met hoopgevend resultaat.

De beekprik is in de tweede helft van de twintigste eeuw op veel plaatsen verdwenen. “Hij leeft in schone, stromende en meanderende beken. Die zijn eind vorige eeuw vervuild, verstuwd en gekanaliseerd. De beekprik is maar klein en heeft daardoor een beperkte verspreidingscapaciteit. Het gevolg is dat de soort meer dan gehalveerd is”, legt Frank Spikmans van RAVON uit. “In 2014 konden we met subsidie van de provincie starten met een project om de beekprik te herintroduceren in De Reusel. Daar was de soort in de jaren 60 van de vorige eeuw volledig uitgestorven. De beek is echter gedeeltelijk nog in de oorspronkelijke meanderende staat en de waterkwaliteit is aanzienlijk verbeterd. Een geschikte plek dus, om de beekprik opnieuw uit te zetten.”

De soort plant zich voort

BeekprikkenDe herintroductie vond plaats door beekprikken uit de beken de Dommel en de Keersop over te zetten naar de Reusel. “Samen met vrijwilligers en studenten van de HAS Den Bosch zijn we hier vijf jaar mee bezig geweest. Elk jaar hebben we de situatie gemonitord. Wat we constateerden is dat de uitgezette dieren goed overleefden en dat de dichtheid van de larven toenam. Ook zagen we paaiplaatsen en jonge dieren. Dit betekent dat de leefomgeving geschikt is voor de beekprik en dat de soort zich voortplant, en dus dat we de herintroductie met trots een succes kunnen noemen.”

Droogte en waterafvoer

Wel ligt er nog een gevaar op de loer. De droogte van de afgelopen twee jaar betekende ook dat er voor de beekprik te weinig water en stroming in De Reusel was. “Een zorgpunt”, erkent Frank, “maar het is bemoedigend dat het waterschap inmiddels bezig is met het aanpassen van de bovenloop van de beek. Door een meer natuurlijke inrichting, met meanders en beboste oevers, wordt water langer vastgehouden en is de afvoer geleidelijker. Dat is essentieel om de aanwezigheid van de beekprik in de Reusel ook op lange termijn te kunnen garanderen.”

Tekst en foto's: provincie Noord-Brabant