'It Heidenskip' en 'Bloeiende Bermen' winnen de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs'

WWF Nederland
6-MRT-2020 - Gister werd de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs' voor de eerste keer uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met het Wereld Natuur Fonds, en waardeert projecten waarin boeren en particulieren samenwerken aan herstel van de biodiversiteit in Nederland. De winnaars ontvangen ieder een cheque van €25.000 om hun projectideeën te realiseren.

De bekendmaking en uitreiking van de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs' vond plaats tijdens de partner- en supporterdag van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel in Bunschoten-Spakenburg op donderdag 5 maart. It Heidenskip en Bloeiende Bermen zijn de winnaars van de Samen voor Biodiversiteitsprijs en ontvangen ieder een cheque van €25.000 om hun projectideeën te realiseren. Daarnaast verraste het Wereld Natuur Fonds het project (B)oerburgerbos met een extra stimuleringsprijs van €15.000. Binnen dit project gaan boeren en burgers samen aan de slag om in agrarisch gebied bomen te planten.

De winnaars van de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs', met in het midden Jury voorzitter Louise Vet

Verbinden van weidevogelgebieden

Ysbrand Galama nam de prijs in ontvangst namens het duurzame vogelgebied rondom het Friese dorp It Heidenskip. Dorpelingen en boeren werken hier samen aan het verbinden van diverse weidevogelgebieden door een bloemrijk en open landschap, waar insecten en vogels zich thuis voelen. “Inspirerend, omdat iedereen meedoet en activiteiten en effecten goed zichtbaar zijn”, aldus de jury. “Dit is een eigenstandig project dat ook voor andere gebieden laat zien, dat je met een overzichtelijke investering heel veel biodiversiteitswinst kunt realiseren.”

Bloeiende plattelandsweg

Akkerbouwer Digni van den Dries uit Ens (Noordoostpolder) ontving de cheque namens het project ‘Bloeiende bermen binden burgers en boeren’. Het betreft hier de aanleg en het beheer van een ‘bloeiende plattelandsweg’ met gevarieerde bermbeplanting en een doordacht maaibeleid van de sloottaluds. “Mooie lokale samenwerking tussen burgers en boeren, waarbij ook scholen zijn betrokken”, zegt de jury. “Deze plattelandsweg verbindt bestaande initiatieven voor duurzame landbouw en gebiedsbeheer. Het project staat op zich en is een inspirerend voorbeeld van de kracht van samenwerking.”

Jury kiest uit 10 finalisten

Een deskundige jury, bestaande uit Louise Vet (Voorzitter van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, hoogleraar Ecologie aan Wageningen University en onderzoeker bij NIOO-KNAW), Alex Datema (Voorzitter BoerenNatuur en bestuurslid van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel), Kirsten Schuijt (Directeur van het Wereld Natuur Fonds) en Lianne de Bie (Directeur Slow Food Youth Network Nederland) maakte haar keuze uit 10 finalisten. Naast de prijswinnaars kregen de volgende projecten een finale nominatie:

Spreiding van de inzendingen over heel Nederland

  • ‘Waldboeren in de Meerwijk’ (Berg en Dal, Gelderland),
  • ‘Een b(l)oeiend puzzelstuk in de Ooijpolder’ (Ooijpolder, Gelderland),
  • ‘Van Boomgaard naar Perenbos’ (Wijk bij Duurstede, Utrecht),
  • ‘De kening te ryk yn ‘e Greidhoeke’ (De Greidhoeke, Friesland),
  • ‘(B)oerburgerbos’ (Zevenbergschen Hoek, Noord-Brabant),
  • ‘Het Kuilenburger polderplan’ (Culemborg, Gelderland),
  • ‘Noordpolder natuurlijk!’ (Noordpolder, Groningen)
  • ‘Salland biodivers’ (Salland, Overijssel).

Bijna 100 inzendingen

Beide prijswinnaars zijn gekozen uit een totaal van bijna 100 projecten die boeren en particulieren voor deelname aan deze biodiversiteitsprijsvraag hebben ingeschreven. “Fantastisch dat deze prijs, die het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met het Wereld Natuur Fonds dit jaar voor het eerst uitreikt, meteen al zoveel oplevert”, zegt juryvoorzitter Louise Vet. “98 inzendingen vanuit het hele land! Het bruist van het enthousiasme en laat goed zien hoeveel er mogelijk is als mensen elkaar vinden, en boeren en burgers samen de biodiversiteit in hun woon- en werkomgeving gaan herstellen.”

Stimuleringsprijs voor samenwerking

De Samen voor Biodiversiteitsprijs stimuleert samenwerking tussen boeren en particulieren om de biodiversiteit in het gebied waarin zij wonen en werken te versterken. Aldus sluit deze prijs aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

Tekst: Annemiek Heuvelmans-Driessen, WWF-Nederland
Foto's: Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Kaart: WWF-Nederland