Vogelmarkt in Zuidoost-Azië

93% van de bevolking in Zuidoost-Azië steunt sluiting illegale wilde dierenmarkten

WWF Nederland
12-APR-2020 - Aan de vooravond van Wereld Gezondheidsdag maakte WWF bekend dat uit onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de respondenten uit Thailand, Hong Kong, Myanmar, Japan en Vietnam (zeer) grote zorgen heeft over de uitbraak van het coronavirus. Ruim 90 procent van de respondenten wil dat de overheden van hun landen een eind maken aan illegale markten waar dieren uit het wild worden verkocht.

Na de uitbraak van de besmettelijke ziekte COVID-19 besloot de Chinese regering in februari om alle markten voor consumptie van wilde dieren te sluiten. “China heeft goede stappen gezet door de jacht, handel, transport en het eten van wilde dieren te verbieden en Vietnam werkt aan vergelijkbare regelgeving”, zegt Christy Williams van WWF in Zuidoost-Azië. “Als we een pandemie in de toekomst willen voorkomen dan zullen andere Aziatische overheden ook een eind moeten maken aan de extreem risicovolle ongereguleerde dierenmarkten.”

Markt met wilde dieren

Eerste belangrijke stap

Wander Meijer van GlobeScan in Hong Kong heeft de online enquête heeft uitgevoerd. Volgens hem is dit het eerste onderzoek dat onomstotelijk uitwijst dat een overgrote meerderheid van de bevolking van de vijf onderzochte landen vindt dat markten waar dieren uit het wild worden verkocht, en soms ook geconsumeerd, dicht moeten. “We richten ons nu vooral op de gevolgen van de coronacrisis, maar het sluiten van deze markten is de eerste en belangrijkste stap om een soortgelijke crisis in de toekomst te voorkomen. Het sluiten van deze markten is beter voor de gezondheid van mensen. En voor die van dieren natuurlijk.”

Wild dier voor consumptie

Uit het onderzoek blijkt verder dat negen procent van de ondervraagden aangeeft dat zij zelf, of iemand uit hun omgeving, in de laatste twaalf maanden een wild dier voor consumptie op een markt hebben gekocht. 84 procent zegt dat het (zeer) onwaarschijnlijk is dat ze dit in de toekomst nog zullen doen.

Dieren in kooien op markt

Hoop op blijvende gedragsverandering

Onafhankelijk wildlife crime-specialist Pauline Verheij van EcoJust juicht de uitkomsten van het onderzoek toe: “Het is erg bemoedigend dat de publieke opinie ten aanzien van consumptie van wilde dieren in deze Aziatische landen zo is omgeslagen. Het is te hopen dat dit duidt op een blijvende gedragsverandering. Dit is echter niet alleen een Aziatisch probleem. Ook in andere delen van de wereld, zoals Afrika en Latijns-Amerika, worden op grote schaal wilde dieren uit het wild gevangen voor consumptie en internationale handel. Als we een volgende pandemie willen voorkomen, zullen overheden wereldwijd veel meer moeten investeren in de aanpak van illegale dierenhandel, en daarnaast de legale handel sterk aan banden moeten leggen.”

Niet-duurzame dierenhandel is een van de grootste oorzaken van biodiversiteitsverlies wereldwijd. Kijk hier wat WWF doet om deze grote bedreiging voor veel wilde diersoorten aan te pakken.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: TRAFFIC