bloemrijk gras - primair

Gemeenten opgelet: meer insecten en lagere kosten bij bloemrijk groenbeheer

De Vlinderstichting
13-JUL-2020 - Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer insecten en biodiversiteit, en blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud. Dit blijkt uit een recent Duits onderzoek. Waar wachten we nog op?

Kleine vuurvlinder, een van de graslandvlinders die zeker profiteert van meer bloemrijk graslandEr is de laatste tijd volop aandacht voor de achteruitgang van insecten. Het onderzoek in Duitse natuurgebieden, waaruit een achteruitgang van 75 procent in 25 jaar werd aangetoond heeft velen de ogen geopend. We weten dat het ook in Nederland niet goed gaat met biodiversiteit in het algemeen, en insecten in het bijzonder. In veel gemeenten is men dan ook bezig om te kijken hoe het openbaar groen aantrekkelijker kan worden voor planten en dieren. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen om in de gemeente meer aandacht te geven aan vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Een van de manieren is het beheer van de grazige vegetaties in bermen en groenstroken anders te gaan doen. Het omvormen van gazon in bloemrijk grasland is daar een voorbeeld van; het gefaseerd maaien van bermen, waar dus bij iedere maaibeurt gedeelten blijven staan, een andere. Bloemrijk grasland moet jaarlijks een- of tweemaal worden gemaaid om te zorgen dat de bloemen blijven. Dat is afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem. Op klei is dit vaak tweemaal; op zand is een keer vaak genoeg. Binnen ‘Kleurkeur’, ontwikkeld door De Vlinderstichting en Groenkeur, is die fasering een belangrijk onderdeel. Dat er al bij heel wat gemeenten op een ‘goede’ manier wordt beheerd, blijkt uit het feit dat meer dan de helft van alle genomineerden voor de onderscheiding BovensteBesteBermbeheerder2020, die De Vlinderstichting onlangs heeft gelanceerd, gemeenten zijn.

Voorbeeld uit het Duitse onderzoek van de oorspronkelijke struiken (A) en het nieuw ontwikkelde bloemrijk grasland (B)

Ook zweefvliegen (hier een grote langlijf) waren veel meer aanwezig in bloemrijk graslandRecent verscheen een publicatie in PLoS ONE, over een Duits onderzoek waarin is gekeken naar een ander onderdeel van het openbaar groen, namelijk perken met – vaak uitheemse -  struiken. Ook in ons land zien we in veel gemeenten nog de perken met sneeuwbes, Cotoneaster of andere struiken. In het Duitse onderzoek is gekeken naar het effect van het omvormen van dergelijke perken naar inheems bloemrijk grasland op heel veel verschillende insectengroepen. Het bleek dat voor vrijwel alle insecten er een sterke toename was in het bloemrijk grasland. Dit effect werd nog versterkt als er gefaseerd werd gemaaid. Naast dat de biodiversiteit er dus nadrukkelijk op vooruitgaat was een andere conclusie dat dit omvormen uiteindelijk tot aanzienlijk minder onderhoudskosten leidt. Dit is in deze tijd waarin veel gemeenten moeten bezuinigen een mooi extra pluspunt. Het is niet goed als bezuinigingen de enige reden zijn voor een omvorming, maar het helpt natuurlijk wel om uiteindelijk meer kleur in de stad te krijgen. Dat is goed voor de vlinders en de bijen, maar zeker ook voor de mensen die in een natuurlijke omgeving gezonder zijn en zich beter voelen. Daarom: niet meer dralen maar snel komen tot meer natuur in het stedelijk gebied.

Meer informatie

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Mody et al.; Kars Veling