Schapen

Gelderse subsidie voor wolfwerende maatregelen

Provincie Gelderland
24-JUL-2020 - De één is dolenthousiast over de komst van de wolf, de ander ziet hem het liefst snel weer vertrekken. Overlastvrij is de situatie in ieder geval niet: Veluwse wolven doden soms schapen of geiten en dat vraagt veel van veehouders. Daarom stelt de provincie Gelderland begin augustus subsidie voor preventieve maatregelen beschikbaar.

Nederland kreeg in 2018 bezoek van maar liefst tien verschillende wolven, allemaal afkomstig uit wolvenroedels in Duitsland. Twee vrouwtjes besloten te blijven. De wolvin op de Noord-Veluwe vond begin 2019 een mannetje en kreeg al twee keer jongen. De wolvin op de Midden-Veluwe was begin 2020 nog single, maar dat kan zomaar veranderen met alle zwervende wolven in de buurt.

Hoewel de Veluwse wolven zich vooral richten op wilde prooidieren worden af en toe ook schapen gedood

De wolven houden zich goed schuil. Toch weten we veel van ze door de sporen die ze achterlaten. Zo kunnen we concluderen dat de Veluwse wolven zich hoofdzakelijk voeden met wilde prooidieren zoals ree, edelhert en wild zwijn. Helaas hebben de wolven ook al meerdere keren schapen gedood. Dat gebeurt ook nog nu de dieren een territorium hebben gevonden.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Elektrische afrastering blijkt een effectieve maatregel om wolven te weren, zien we in dit filmpje van een warmtebeeldcamera op de Veluwe (Bron: Zoogdiervereniging)

Voorkomen is beter dan genezen

Wolven zijn Europees beschermd en ook in de Nederlandse wetgeving is die bescherming vastgelegd. Provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Tegelijk gaan provincies ook over de financiële tegemoetkoming van faunaschade. Voorkomen is beter dan genezen, vindt de provincie Gelderland. Veehouders houden van hun dieren: door hen te helpen bij preventieve maatregelen hopen we verlies van dieren te voorkomen. Zo investeren we ook in het draagvlak voor de wolf.
In opdracht van de provincie Gelderland ging de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade, de zogenoemde wolvencommissie, begin 2019 met de schapen- en geitenhouderij in gesprek, op zoek naar deelnemers en beschermingsmethoden. Daaruit volgde in mei 2020 een gedegen preventieplan. Elektrische afrastering is daarin het hoofdadvies. De provincie stelt nu per 3 augustus subsidie voor die elektrische afrastering beschikbaar. Voor de ruim 600 schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf op de Veluwe is in totaal tot 1 januari 2022 1,1 miljoen euro opzijgezet.

Permanente elektrische afrastering houdt wolven effectief uit de wei

Bescherming vraagt veel van veehouder

De financiële steun zou voldoende moeten zijn om de meerkosten voor de aanschaf van materiaal te dekken. Met alleen maatregelen zijn de dierhouders er echter nog niet. Zo moeten ze rekening houden met het extra werk en terugkerend onderhoud van de afrastering, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de onderste stroomdraad spanning verliest als er gras tegenaan groeit. De wolvencommissie gaat de onderhoudskosten en arbeidskosten nog nader onderzoeken voor een onderbouwd vervolgadvies aan Gedeputeerde Staten.

Demonstratie van het plaatsen van een meerdraads oprolsysteem, hier nog met extra hoge paaltjes van ca. 1,5 meter in plaats van 1,2 meter. Het beschermen van schapen tegen wolven vraagt veel van schapenhouders. Dankzij de subsidie krijgen ze wel de meerkosten vergoed

De provincie beseft dat degelijke preventieve maatregelen veel vragen van zowel de hobbyhouders als van de grote begrazings- en beweidingsbedrijven. Toch hopen we dat iedereen meedoet, met het steuntje van subsidie in de rug. Zo zetten we ons samen in om onze schapen en geiten tegen de wolf te beschermen.

Een toegangshek naar een wei in Elspeet wordt extra beveiligd met veren op elektriciteit

Tekst: Teun Achterkamp, provincie Gelderland
Foto’s: Zoogdiervereniging; Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland; Gallagher; Marjel Neefjes; Teun Achterkamp