Nieuw WWF-rapport: bijna drie miljard dieren slachtoffer bosbranden Australië

WWF Nederland
1-AUG-2020 - Begin dit jaar woedden in Australië heftige bosbranden. Uit een nieuw WWF-rapport blijkt dat de schade nog groter is dan aanvankelijk gedacht. Bijna drie miljard dieren werden getroffen door de branden: 143 miljoen zoogdieren, 2.46 miljard reptielen, 180 miljoen vogels en 51 miljoen kikkers werden gedood, raakten gewond of verloren hun leefgebied.

Het onderzoek, in opdracht van WWF uitgevoerd door tien wetenschappers van verschillende universiteiten, laat schokkende cijfers zien. “De bevindingen zijn onvoorstelbaar. Het is moeilijk om een andere gebeurtenis te bedenken waar zoveel dieren slachtoffer van werden. Dit is een van de ergste natuurrampen in de moderne geschiedenis”, aldus Dermot O’Gorman, CEO van WWF Australië. Begin dit jaar kwamen duizenden Nederlanders in actie voor Australië. In totaal werd ruim een miljoen euro ingezameld voor noodhulp en herstel- en preventieprojecten. 

Extreme branden door klimaatverandering

Eerder dit jaar werd het aantal getroffen dieren geschat op 1,25 miljard, in deze schatting werden echter alleen de staten New South Wales en Victoria meegenomen. Het projectteam onderzocht voor het nieuwe onderzoek het gehele getroffen gebied ter grootte van ruim elf miljoen hectare (bijna drie keer Nederland). “Een dergelijk grootschalig onderzoek naar het aantal getroffen dieren is nooit eerder uitgevoerd in Australië, of waar dan ook ter wereld”, zegt een van de wetenschappers. “Andere landen kunnen lessen trekken uit deze studie om de impact van bosbranden beter te begrijpen.” Dermot O’Gorman meent dat dit soort extreme branden vaker voor gaan komen, als gevolg van klimaatverandering. "Dit onderzoek biedt andere landen een inkijkje in de toekomst, met megabranden en hun verwoestende impact op de natuur”.

KoalaHet rapport komt op tijd uit om meegenomen te worden in de herziening van de Environment Protection and Biodiversity Conservation Act. O’Gorman: “Nu de branden zo’n zware tol hebben geëist van de Australische fauna, is het versterken van natuurbescherming nooit zo belangrijk geweest. WWF blijft lobbyen voor beleid dat zowel de mens als de natuur ten goede komt, weer opbouwt wat verloren is gegaan en ervoor zorgt dat we een veerkrachtig Australië kunnen opbouwen.”

Aanbevelingen

De aanbevelingen in dit tussentijdse rapport pleiten voor het vergroten van kennis over de dichtheid van populaties van wilde dieren, het reageren op branden, het verbinden van leefgebieden zodat dieren kunnen ontsnappen, het in kaart brengen en beschermen van intact leefgebied voor bedreigde soorten, het verbeteren van brandpreventie en het inzetten van reddingsteams. Het definitieve rapport wordt eind augustus verwacht.

Tekst: WWF-Nederland
Foto: Global Warming Images, WWF