Wulpen in de weilanden met molen

WWF Biodiversiteitsfonds opent aanvraagronde voor toekenningen 2021

WWF Nederland
8-OKT-2020 - Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) opent een nieuwe aanvraagronde voor het Biodiversiteitsfonds voor soortenonderzoek in Nederland. Het fonds heeft als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december 2020.

Het WWF Biodiversiteitsfonds keert jaarlijks financiële ondersteuning uit voor een aantal geselecteerde onderzoeken. De eerste financieringsronde in 2018 heeft onderzoek (mede) mogelijk gemaakt naar de hommelrijkdom in de Nederlandse weilanden, het herstel van het voedselweb voor de eikelmuis, de botanische kwaliteit buiten Natura 2000-gebieden en de reproductie van de Antilliaanse leguaan op Sint Eustatius.

Begin 2019 kregen uit een nieuwe aanvraagronde een viertal projecten steun uit het fonds: mariene biodiversiteit van Bonaire, oerbossen van de toekomst, behoud van salamanderdiversiteit en innovatieve cameravallen voor insecten. 

Begin 2020 is de derde ronde van financiering toegekend aan onderzoeken naar boomkikkers, de natuurwaarden van dijken in deltagebied, insecten in gruttoweilanden en tijgerhaaien bij Saba.

De nieuwe inschrijfronde is nu geopend!

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het fonds, dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het onderzoek moet betrekking hebben op soorten met een hoge beschermingsstatus of signaalsoorten voor bijvoorbeeld natuurkwaliteit of bedreigingen;
  • Alleen praktisch toegepast onderzoek ten bate van natuurbescherming en herstel, bijvoorbeeld monitoring van soorten of analyse van bedreigingen;
  • De resultaten van het onderzoek dienen zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek toegankelijk te zijn;
  • Het is een pré als een onderzoek een gezamenlijke aanvraag is voor soortgroep-overstijgend onderzoek, inspeelt op actualiteiten, aanhaakt op het WWF Living Planet Report, en/of bijdraagt aan de doelstelling van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn maar mogen geen hoofdaanvrager zijn. De beoordelingscommissie maakt uiterlijk 20 januari 2021 een definitieve beslissing over de toekenning. De maximale bijdrage bedraagt 30.000 euro per project.

Meer informatie

Let op: Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december 2020.

Tekst: Annemiek Heuvelmans-Driessen, Wereld Natuur Fonds
Foto's: Sjon Heijenga