Onderzoek

WWF Biodiversiteitsfonds Nederland opent aanvraagronde voor 2020

WWF Nederland
15-NOV-2019 - Het Wereld Natuur Fonds opent de aanvraagronde voor het Biodiversiteitsfonds 2020. Het fonds heeft als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 21 december 2019.

Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor financiele steun uit het WWF Biodiversiteitsfonds. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn, maar mogen geen hoofdaanvrager zijn. De beoordelingscommissie maakt uiterlijk 20 januari 2020 een definitieve beslissing over de toekenning. De maximale bijdrage bedraagt 30.000 euro per project.

Diverse projecten ondersteund vanuit WWF Biodiversiteitsfonds

De eerste editie van het WWF Biodiversiteitsfonds heeft in 2018 onderzoek mogelijk gemaakt naar de hommelrijkdom in de Nederlandse weilanden, het herstel van het voedselweb voor de eikelmuis, de botanische kwaliteit buiten Natura 2000-gebieden en de reproductie van de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius. Begin 2019 kregen uit een nieuwe aanvraagronde een viertal projecten steun uit het fonds: Mariene biodiversiteit van Bonaire, oerbossen van de toekomst, behoud van salamanderdiversiteit en innovatieve cameravallen voor insecten. 

Criteria voor aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het fonds, dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het onderzoek moet betrekking hebben op soorten met een hoge beschermingsstatus of signaalsoorten
  • Alleen praktisch toegepast onderzoek ten bate van natuurbescherming en herstel komt in aanmerking
  • De resultaten van het onderzoek dienen zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek toegankelijk te zijn
  • Het is een pré als een onderzoek een gezamenlijke aanvraag is voor soortgroep-overstijgend onderzoek, inspeelt op actualiteiten, aanhaakt op het WWF Living Planet Report, en/of bijdraagt aan de doelstelling van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Zie de WWF Biodiversiteitsfonds website voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto: Jelger Herder