Zeven redenen om nu de palingpetitie te tekenen

Good Fish, Stichting RAVON
8-OKT-2020 - Op 24 september jl. was het zover, toen vond het Nationale Uitzwaaimoment voor de Paling plaats. Een ludieke actie en de start van een heuse palingpetitie. Want het gaat om een serieus probleem: de paling heeft hulp nodig.

Klik hier voor het verslag van de Nationale Paling Uitzwaaidag (VIDEO)

Ernstig bedreigd

De paling wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Letterlijk, want de palingpopulatie is de afgelopen vijftig jaar met meer dan negentig procent afgenomen. Al sinds 2008 staat de paling op de IUCN Rode Lijst als 'ernstig bedreigd'. De volgende fase is 'uitgestorven'. Ter vergelijking: de berggorilla, de tijger en de panda hebben dezelfde status.

Hoe kan dat dan?

De aanwezigheid van migratiebarrières (sluizen en gemalen die het doorzwemmen van paling tegenhouden), waterbodemvervuiling, klimaatverandering, een zwemblaasparasiet (door import van Aziatische paling) en visserij worden als oorzaken genoemd. Door zijn lange lichaamslengte en stroomafwaartse trek is paling daarnaast erg gevoelig voor sterfte als gevolg van waterkrachtcentrales en gemalen.

Petitie

Daarom zijn RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en Good Fish een petitie gestart. Het is een even unieke als logische samenwerking. RAVON is de kennisorganisatie die over vissen voorlicht en adviseert, ze onderzoekt en beschermt. Good Fish maakt zich sterk voor honderd procent duurzame vis en is uitgever van de Viswijzer.

Het doel van de petitie is om politieke daadkracht te genereren die ons helpt vismigratiebarrières op te heffen, illegale handel in glasaal (babypaling) tegen te gaan, aalreservaten ('palingdorpen') aan te leggen en de afgesproken palingherstelplannen binnen de Europese Unie uit te voeren.

Zeven redenen om de petitie nu te tekenen

De levenscyclus van de paling is een lastige. Zo zwemmen volwassen palingen 6000 kilometer naar de Sargassozee om te paaien en zwemmen de babypalinkjes vervolgens dat hele stuk weer terug; onderweg allerlei gevaren trotserend. 

In onderstaande animatie (1.32 minuten) noemen we die zeven gevaren en laten we zien waarom de paling 'met 0-7 achter staat':

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Waarom de paling met 0-7 achter staat (Bron: RAVON)

Wat doen Good Fish en RAVON met de financiering van de Postcode Loterij?

Good Fish en Stichting RAVON hebben in 2019 op basis van hun gezamenlijke plan ‘Red Onze Paling’ een donatie ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. De belangrijkste focusgebieden zijn:

Beleidsverandering en consumentenbewustwording

Binnen dit deelproject zijn de organisaties actief in het druk zetten op de implementatie van Europese afspraken oftewel de beheerplannen van de 22 lidstaten (inclusief Engeland), waardoor paling constant op het netvlies staat bij beleidsmakers en belangrijke aandeelhouders.

Aanpak illegaliteit

Aanpak Illegale Handel Internationaal: Binnen dit deelproject doen we onderzoek naar de illegale handel in glasaal en voeren we campagne om de controle op de illegale handel in glasaal te verbeteren.

Leefgebied verbeteren

Binnen dit deelgebied zijn we een groot aantal projecten gestart die de paling direct helpen. We werken aan het opheffen van migratiebarrieres (zoals gemalen en sluizen). We onderzoeken en verbeteren vispassages. We doen onderzoek naar palingsterfte door scheepsschroeven en waterkrachtcentrales. We maken ons sterk voor palingvriendelijke reservaten. We onderzoeken stroperij in Nederland en werken aan een plan om dit gericht aan te pakken. We onderzoeken de passeerbaarheid van de Nederlandse wateren, brengen daarover advies uit en hebben de Palingprijs in het leven geroepen: een prijs voor de beste waterbeheerder van Nederland. En samen met honderden vrijwilligers tellen we jaarlijks langs de Nederlandse kust glasaaltjes om de intrek te meten.

De paling redden kunnen wij, Good Fish en RAVON, natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben we alle hulp nodig. Teken daarom onze petitie.

Meer informatie

Power to the Paling is een initiatief van Good Fish en RAVON, met steun van de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Jeroen van Riet, RAVON
Foto: RAVON