kleine vuurvlinder boerenwormkruid - primiar

Zien we nog veel vlinders dit weekend?

De Vlinderstichting
29-OKT-2020 - De temperatuur lijkt weer wat omhoog te gaan en omdat er nog niet of nauwelijks nachtvorst is geweest, zijn er nog flink wat vlinders aanwezig. Als ook de zon er nog even bij komt de komende dagen, kunnen we nog even genieten van een soort of vijftien a twintig. Een aantal ervan gaat als vlinder in overwintering, maar de meeste zullen zich nog proberen voort te planten voor ze sterven.

Veel atalanta's trekken weg naar het zuiden, maar er zijn er ook die hier de winter proberen door te komenHet is eind oktober en de dagvlindertijd is eigenlijk wel voorbij. Toch zijn er ook de afgelopen dagen nog steeds dagvlinders gezien en doorgegeven op de invoerportalen Waarneming en Telmee. Dat gaat om de vlinders die als vlinder gaan overwinteren, citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia, maar ook om de atalanta. Van deze laatste soort trekt een deel nog naar het zuiden, maar er zijn ook exemplaren die hier de winter zullen proberen door te komen. Als de temperatuur omhoog gaat, zoals voor komend weekend de verwachting is en zeker als er ook wat zon bij komt, zullen deze vlinders nog weer even actief worden om hun wintervoorraad aan te vullen. Deze vlinders zijn veel in tuinen te vinden; je moet ze daar zoeken op bloeiende planten zoals klimop of herfstaster, planten die nu nog flink nectar leveren.

Deze vlinders (en mogelijk nog andere) kunt u komend weekend nog tegenkomen

De kleine parelmoervlinder is de laatste jaren vooral in het binnenland meer te zien en ook nu vliegen er nogTenslotte zijn er ook nog heel wat soorten die in de nazomer hebben gevlogen en waarvan er nu nog steeds vlinders actief zijn. Deze vlinders brengen de winter door als ei, rups of pop, maar de laatste vlinders zijn er nu nog. Deze gaan nu nog op zoek naar een partner en vrouwtjes zullen voordat ze doodgaan, proberen zoveel mogelijk eitjes te leggen op de plant waar de rupsen op kunnen leven. Koolwitjes zijn daar een goed voorbeeld van en alle vier de Nederlandse soorten zijn nog te zien. Ook zandoogjes zijn er nog. De meeste kans heb je op het bont zandoogje dat wijd verbreid is en op allerlei plekken te zien is waar maar een boom of struik in de buurt is. Ook de argusvlinder is er nog, maar deze is de afgelopen tientallen jaren helaas sterk achteruit gegaan en alleen in het westen van het land nog te vinden. In totaal gaat het om ongeveer vijftien tot twintig soorten dagvlinders die mogelijk nog kunnen worden aangetroffen. Ook voor de vlinders die niet zoveel in tuinen komen zijn bloemen belangrijk. Wil je nog een kleine vuurvlinder of een laat icarusblauwtje vinden, ga dan op zoek naar bloeiende planten. Er zijn plekken waar bijvoorbeeld nog jacobskruiskruid, boerenwormkruid of akkerdistel bloeit en daar heb je de beste kans. We zijn benieuwd wat er de komende dagen gemeld wordt!

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: kleine vuurvlinders)