Natuur onmisbaar voor oplossing maatschappelijke problemen

WWF Nederland
16-DEC-2020 - Het recente PBL rapport drukt ons wederom met de neus op de feiten: natuur is onmisbaar om maatschappelijke problemen pp te lossen. Maar om de internationaal vastgestelde doelen voor natuurbescherming en herstel van biodiversiteit te halen, zijn in Nederland een grotere ambitie voor natuurherstel én verregaande maatregelen tegen schadelijke stoffen, zoals stikstof en pesticiden, noodzakelijk.

Natuur is in Nederland onmisbaar in het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het deze week gepubliceerde rapport (pdf; 4,2 MB) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Om de internationaal vastgestelde doelen voor natuurbescherming en herstel van biodiversiteit te halen, zijn in Nederland een grotere ambitie voor natuurherstel én verregaande maatregelen tegen schadelijke stoffen, zoals stikstof en pesticiden, noodzakelijk. WWF roept Nederlandse politiek op kansen uit de natuur te benutten!

Het gaat niet goed met de natuur en biodiversiteit in Nederland en de rest van de wereld. Verschillende rapporten geven de alarmerende boodschap dat de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd sneller gaat dan verwacht en tot grote risico’s voor het menselijk welzijn leidt. Deze internationale erkenning dat een sterke biodiversiteit cruciaal is voor de mens, heeft geresulteerd in diverse internationale natuurdoelen. Zo lanceerde de Europese Unie een Biodiversiteitsstrategie die volgend jaar in alle Europese lidstaten uitgewerkt wordt. En tijdens de geplande Biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in 2021, worden wereldwijde afspraken gemaakt om het noodzakelijke herstel van de biodiversiteit te realiseren. Ook Nederland wil hieraan meedoen, en dat is belangrijk. 

Juist in Nederland zijn de uitdagingen namelijk groot. Stikstof is een bekend probleem, maar niet de enige bedreiging. Verdroging, klimaatverandering en een slechte waterkwaliteit volgen bijvoorbeeld op korte afstand. Het PBL concludeert dat we meer maatregelen moeten nemen om de schade in ons milieu op te lossen. Dit rapport drukt ons wederom met de neus op de feiten. Door een combinatie van strenge milieuwetgeving, het realiseren van 150.000 hectare meer natuur en een natuurvriendelijke inrichting van Nederland, kunnen we de achteruitgang van biodiversiteit nog ombuigen naar herstel. Een grote opgave, maar niet onmogelijk, aldus het PBL.  

“Natuur en economie staan niet tegenover elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken. Als Wereld Natuur Fonds willen we graag hieraan bijdragen", aldus Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds. “Daarom moeten we nu kiezen voor natuurherstel via het maken van slimme combinaties. Er zijn talloze voorbeelden denkbaar: meer toekomstperspectief voor de landbouw, door natuur als onderdeel van een duurzaam nieuw verdienmodel een plek te geven op het boerenbedrijf. Of door dijken niet alleen te verhogen, maar, als het waterpeil stijgt na flinke hoosbuien, de rivier tijdelijk meer de ruimte te geven. Zo kan overtollig regenwater in natuurgebieden in de winter opgevangen worden voor droge voeten in de stad, biedt datzelfde water verkoeling in de zomer en kan het gebruikt worden voor de landbouw.”  

Allemaal voorbeelden van combinaties waarbij natuur bijdraagt aan de oplossing, en tegelijkertijd zorgt voor biodiversiteit en een gezonde, fijne leefomgeving. Het zijn projecten waar in Nederland nu al ervaring mee wordt opgedaan en die in de startblokken staan om opgeschaald te worden. Het PBL stelt: “Er is winst te boeken wanneer synergie tussen natuurbeleid en beleid van andere sectoren wordt vergroot.” De overheid moet hierin een leidende rol pakken om sectoroverstijgend te kunnen werken.  

Het komende jaar wordt een spannend jaar voor natuurbescherming wereldwijd. Internationale afspraken zullen ook in Nederland een plek moeten krijgen. Onze oproep? Vertaal de internationale doelen voor natuur en biodiversiteit naar een effectieve aanpak voor Nederland en ga voor natuur als leidend principe. Oplossingen waarbij natuur en economie hand in hand gaan, helpen om die doelen waar te maken en Nederland als innovatieland op de internationale kaart te zetten. 

Tekst en foto: Wereld Natuur Fonds