Jaguar lead

WWF: Latijns-Amerikaanse regeringen moeten aan de bak voor de jaguar

WWF Nederland
6-FEB-2021 - WWF lanceerde op 3 februari de internationale #JaguarKing-campagne om 14 regeringen in Latijns-Amerika aan te sporen om hun belofte na te komen over de Jaguar Roadmap 2030 die in 2018 van kracht werd. Drie jaar na de toegezegde inzet van de landen zijn echter nog nauwelijks vorderingen gemaakt.

WWF lanceerde op 3 februari de internationale #JaguarKing-campagne om 14 regeringen in Latijns-Amerika aan te sporen hun belofte over de Jaguar Roadmap 2030 na te komen. Deze routekaart werd in 2018 van kracht om de grootste katachtige van Amerika en zijn leefgebied beter te beschermen en om gemeenschappen in jaguargebieden te helpen om samen te leven met de jaguar. Drie jaar na het commitment van de landen zijn echter nog nauwelijks vorderingen gemaakt.

Met de #JaguarKing-campagne onderstreept WWF het belang van de jaguar en vraagt het regeringen, waaronder Suriname, in actie te komen voor de uitvoering van de Jaguar Roadmap 2030. Die is gebaseerd op drie trajecten: regionale samenwerking, ontwikkeling en uitvoering van nationale strategieën, jaguarvriendelijke praktijken en duurzame financiering. Ook worden Guiana, Frans Guyana, Nicaragua en Venezuela gevraagd om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Amazone

Geschat wordt dat bijna tachtig procent van alle jaguars in Latijns-Amerika (57.000 van de 64.000) leeft in het Amazonegebied en de Guianas (Frans Guyana, Suriname en Guiana). De jaguars daarbuiten worden bedreigd door de kleine omvang en isolatie van hun leefgebied, gebrek aan bescherming en door bebouwing en infrastructuur. De jaguar is al uitgestorven in El Salvador en Uruguay, en vrijwel verdwenen in de Verenigde Staten.

"De Guianas behoren tot de weinig overgebleven, relatief intacte leefgebieden van de jaguar in Latijns-Amerika", zegt Anna Mohase, jaguarexpert van WWF-Guianas in Paramaribo. “Om deze prachtige dieren te beschermen moeten we hun leefgebieden behouden en corridors naar andere gebieden creëren. We hebben geen tijd te verliezen. Er zijn al zorgwekkende signalen over toenemende ontbossing en stroperij voor hun vacht, botten en andere delen die worden verhandeld en verwerkt in traditionele Aziatische medicijnen. Om te voorkomen dat de jaguar een bedreigde soort wordt en uiteindelijk uitsterft, moeten ze de ruimte krijgen om weer door het continent te zwerven.”
In Suriname begint WWF-Guianas dit jaar met het monitoren van jaguars om exact te bepalen waar de dieren leven. Dit geeft inzicht in waar beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Jaguar Roadmap

De Jaguar Roadmap 2030 bevat voorstellen om conflicten tussen mensen en jaguars te verminderen, leefgebieden met elkaar te verbinden en om het welzijn van lokale en inheemse gemeenschappen die moeten samenleven met jaguars, te versterken. Zo moeten onder meer de verbindingen tussen de dertig belangrijkste jaguarlandschappen worden verbeterd door de aanleg of het vrijhouden van corridors. Jaguars hebben immers grote stukken land nodig en moeten kunnen migreren om een partner te vinden en om te kunnen overleven. Het behoud van jaguarleefgebieden is ook van groot cultureel belang voor inheemse gemeenschappen in Latijns-Amerika, die net als de jaguar worden bedreigd door ontbossing en onverantwoorde mijnbouw.

Goed voor jaguar en mensen

JaguarHet Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), Panthera, Wildlife Conservation Society en WWF ondersteunen de Jaguar Roadmap 2030. WWF in Latijns-Amerika draagt bij aan de Jaguar Roadmap 2030 met een strategie die zich richt op vijftien van de dertig belangrijke jaguarlandschappen. Door de jaguar en zijn leefgebieden te beschermen, kunnen 53 miljoen mensen die in het verspreidingsgebied leven, profiteren van bijvoorbeeld de ontwikkeling van ecotoerisme en behoud van hun bos. Dit onderstreept het belang van het stimuleren van de politieke wil om de Jaguar Roadmap 2030 uit te voeren.

Teken de petitie

  • Op de campagnewebsite Thejaguarking.org staat een petitie om de regeringen in Zuid-Amerika aan te sporen werk te maken van de maatregelen in de Jaguar Roadmap 2030.

Tekst: WWF-Nederland
Foto: Emmanuel Rondeau, WWF-Frankrijk