Gekandelaberde bomen

Natuurjournaal 15 maart 2021

Nature Today
15-MRT-2021 - Gekandelaberde bomen en broedende reigers.

Ge... Wat? Het ziet er niet uit en toch zie je het nogal eens: grote bomen die helemaal verpest lijken te zijn. Ze zijn ontdaan van alle kleine takken, de top is eruit, grote takken zijn afgezaagd, er blijft alleen nog een soort skelet over. In termen van boombeheer heet dit ‘het innemen van de kruin’, een officiële term is ‘kandelaberen’. De boom kan wel tot tachtig procent worden ingekort. Het is een afschuwelijk gezicht, dat moet gezegd, maar het wordt gedaan om de boom te behouden of bijvoorbeeld om hem ruimte te geven als hij weer uitgroeit. Niet alle bomen kunnen dit hebben, maar lindes, populieren, wilgen (denk aan knotwilgen) en de in Zuid-Europa bekende platanen kunnen het goed hebben en het komt deze bomen ten goede. Geen zorgen dus, het moet goedkomen met die boom.

Blauwe reigers op het nest

Al sinds februari is de blauwe reiger aan het broeden. Deze grote vogel ken je vast van de slootkant, maar broeden doet hij graag in bomen. Vaak zijn er andere reigers met nesten in de buurt. Ook eilandjes op groot water vindt hij fijn; zolang er maar geen roofdieren bij zijn kostbare nest kunnen komen. Het grote nest bestaat uit takken, maar soms gebruikt de blauwe reiger ook waterplanten en riet. Er is een duidelijke rolverdeling: het mannetje levert de takken, het vrouwtje bouwt het nest. Dat nest moet goed stevig zijn, want het wordt meerdere keren per jaar gebruikt. Soms laat een roofvogel zijn oog vallen op zo'n mooi stevig nest. Deze besluit dan het nest van hem te maken, en de reigers mogen een nieuw nest gaan bouwen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Mike Hirschler, IVN & Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Mike Hirschler, IVN; Piet Munsterman, Saxifraga