meeldauwlieveheersbeestje

Natuurjournaal 24 februari 2024

Nature Today
24-FEB-2024 - Op zoek naar meeldauwlieveheersbeestjes en blauwe reigers aan het broeden.

Meeldauwlieveheersbeestjes zijn actief in het voorjaar en de zomer, maar worden vooral in het winterhalfjaar veel gezien. Ze overwinteren onder boomschors of in het strooisel en vallen dan nogal op met hun lichtoranje kleur tussen al dat grauw en grijs. Ze hebben zestien witte vlekken en opvallend is de doorzichtige en omgeslagen rand van het dekschild. In het voorjaar worden ze actief en worden ook de eitjes gelegd. Zowel de larven als de volwassen lieveheersbeestjes eten meeldauw, schimmels die bladeren aantasten. Handig voor in de moestuin dus!

Het lijkt wat onhandig, die lange poten tussen de takken

Blauwe reigers zitten alweer op het nest, voor hen loopt het broedseizoen van februari tot mei. Ze broeden in hoge bomen en dan het liefst op een eilandje. Op een geschikte plek broeden ze vaak in kolonies, maar er is onder blauwe reigers een trend gaande naar kleinere kolonies en ook broeden zonder buren. Koude winters kunnen voor flinke sterfte zorgen – slechts een deel trekt weg – maar daar is dit jaar geen sprake van en dit zachte weer betekent wellicht het begin van een succesvol broedseizoen.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Ab H. Baas, Saxifraga; Piet Munsterman, Saxifraga