Een bijzonder moment als Sizi voor het eerst kennis maakt met Amira.

Weesolifanten in Zimbabwe weer een stapje dichter bij vrijlating in het beschermde wild

Stichting IFAW
22-MEI-2021 - Zes verweesde olifantenkalfjes werden deze week van Harare naar Victoria Falls in Zimbabwe verplaatst. Door deze verplaatsing van 900 kilometer is hun vrijheid weer een stapje dichterbij. Deze kalfjes zijn klaar voor de tweede fase van hun leven: nu leren ze om onafhankelijk te zijn zodat ze uiteindelijk kunnen leven als wilde olifanten.

De olifanten waren in het donker aangekomen en geplaatst in een boma (omheind leefgebied) bij het IFAW-ZEN Project om rustig te kunnen wennen in het Panda Masuie Forest Reserve. Bij zonsopgang werden de kalveren geïntroduceerd aan de plaatselijke kudde van negen olifanten, die al eerder gered en opgevangen waren.

Alle zes olifanten (Marsie, Jack, Johnnie, Tessa, Amira en Mana) werden in 2018 en 2019 gered uit modderige waterpoelen die door extreme droogte waren uitgedroogd. Alle dieren verloren hun moeder. Jack (ongeveer vijf jaar) en Mana (ongeveer drie jaar) zijn daarbij aangevallen door een hyena of een leeuw.

Roxy Danckwerts, CEO en oprichter van Wild is Life (WIL), was getuige van de aankomst bij de boma. Ze gaf aan dat het ongelooflijk was om de oudere olifanten de heuvel af te zien donderen, trompetterend en schreeuwend van opwinding om de nieuwe kalveren te ontmoeten: “De ‘meet and greet’ verliep fantastisch: ze streelden elkaar met hun slurf en wreven zelfs gezichten over elkaar - het was heel bijzonder om getuige te kunnen zijn van hun interacties. Het is een emotioneel moment, en we zijn buitengewoon trots.”

Amira en Mana ontdekken samen hun nieuwe thuis

In Panda Masuie zullen de olifantjes samen met de negen opvangolifanten dagelijks en onder toezicht door het bos wandelen. Daar komen ze in contact met wilde olifanten en zullen ze uiteindelijk hun eigen kudde vormen of zich aansluiten bij een wilde kudde. Dit is alles waar WIL en International Fund for Animal Welfare (IFAW) zo hard voor hebben gewerkt.

De kalfjes zijn allemaal tussen de drie en vijf jaar oud en werden gered door WIL en IFAW. In het rehabilitatiecentrum in de buurt van Harare werden de kalfjes 24 uur per dag verzorgd door de medewerkers van het IFAW-ZEN Project. Twee van de kalfjes krijgen een gps-riem om, zodat hun bewegingen kunnen worden gevolgd na aankomst in Panda Masuie. 

Het heeft een enorme toegevoegde waarde dat we deze jonge olifanten een zachte overgang kunnen bieden in het Panda Masuie Forest Reserve, in de buurt van Victoria Falls. De olifanten zijn allemaal als wees gered uit levensbedreigende situaties. Zonder de duizenden uren toegewijde rehabilitatie en intensieve verzorging door ZEN waren ze zonder twijfel overleden. Daarbij bieden deze kalfjes, en dit werk in Panda Masuie, perspectief voor het herstel van hun soort. Het beschermde Panda Masuie-landschap leent zich goed voor het migreren van populaties wilde dieren, inclusief de bedreigde Afrikaanse olifanten.

Eerder dit jaar wees de International Union for Conservation of Nature (IUCN) twee soorten Afrikaanse olifanten aan als uniek, de bosolifant (Loxodonta cyclotis) en de Afrikaanse savanneolifant (Loxodonta africana). De bosolifant staat op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten en de savanneolifant heeft de status van bedreigde diersoort. Al deze geredde savanneolifantkalfjes bieden hoop voor de overleving van deze langdurig bedreigde soort.

Tekst: IFAW
Foto's: Lesanne Dunlop, IFAW (leadfoto: Een bijzonder moment als Sizi voor het eerst kennis maakt met Amira)