Marker Wadden - primair

Vlinderontwikkeling op de Marker Wadden

De Vlinderstichting
14-JUN-2021 - De Marker Wadden zijn nieuw land in het Markermeer. Wat begon als kale grond begint steeds meer begroeid te raken en langzamerhand ontstaat geschikt leefgebied voor veel vlindersoorten. Het is boeiend om de ontwikkeling van de vlinders vanaf een nulsituatie te volgen en iedere bezoeker van de Marker Wadden kan daarmee helpen.

Vanaf 2019 zijn er meer dan 150 oranje luzernevlinders op de Marker Wadden gezienMarker Wadden is een groot project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werken samen met Boskalis aan de uitvoering van dit nieuwe natuurgebied. Het is een gigantisch project waarbij maar liefst 42 miljoen kubieke meter klei, slib en zand wordt gebruikt. Nu zijn vijf eilanden gereed, over een paar jaar zullen er nog twee bijkomen. In 2016 startte de aanleg en vanaf 2019 is het eiland ‘open’ en wordt er intensief gekeken welke planten en dieren zich er vestigen. Eerst ging het vooral om vogels die de eilanden ontdekten, maar ook waren er al snel vlinders die de oversteek blijkbaar hadden weten te maken. Als we de top vijf bekijken van de soorten die het meest zijn gezien van 2019 tot nu dan zien we, en dat is natuurlijk logisch, dat het om heel mobiele vlinders gaat die bekend staan om hun trekgedrag. Deze zijn gewend om grote afstanden af te leggen en voor deze vlinders is zo’n stukje Markermeer geen enkele belemmering.

De vijf meest waargenomen dagvlinders vanaf 2019 op de Marker Wadden

Er zijn al argusvlinders gezien op de Marker Wadden. Gaat deze bedreigde vlinder zich er echt vestigen?Het gaat om drie echte trekvlinders, distelvlinder, atalanta en oranje luzernevlinder en twee vlinders die bekend staan om hun zwerfgedrag, groot en klein koolwitje. Maar naast die trekkers zien we dat ook meer honkvaste vlinders op het eiland worden gezien. Het gaat onder ander om een aantal typische graslandvlinders, die op de Marker Wadden goed leefgebied kunnen vinden en die zich er de komende jaren flink kunnen uitbreiden. Zo zijn er al icarusblauwtjes gezien die een uitstekend leefgebied vinden, want gewone rolklaver, een belangrijke waardplant voor de rupsen komt er veel voor en neemt nog verder toe. Dit geldt ook voor de kleine vuurvlinder en er zijn zelfs al argusvlinders gezien. Deze soort staat enorm onder druk en het zou prachtig zijn als hij zich op deze nieuwe eilanden goed thuis zou voelen.

Tel mee

Om de vlinders bij te houden zijn er twee vlinderroutes uitgezet, elk van vijfhonderd meter lang. Deze worden geteld volgens de methode van het vlindermeetnet en dat gebeurt door vaste vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten. Maar ook u, als bezoeker van de Marker Wadden, kan daar aan meewerken. Iedereen wordt gevraagd om op de twee vlinderroutes, kwartiertellingen uit te voeren. Via de app ButterflyCount, die u gratis kunt downloaden, kunt u in een kwartier alle vlinders in die vijfhonderd meter noteren. Als veel mensen dat doen kunnen we prachtig bijhouden hoe de vlinderstand zich hier gaat ontwikkelen. Wanneer verschijnen de eerste bruin zandoogjes en gaat de argusvlinder een duurzame populatie krijgen?

Er is een wandelroute van 4,2 kilometer uitgezet die langs de twee vlinderroutes gaat waar u de kwartiertellingen kunt uitvoeren. Deze kunt u kosteloos downloaden op de site van Natuurmonumenten.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Tekening distelvlinder in leadfoto: Annemarie van Lierop