Anser anser. Grauwe gans

Provincies betaalden in 2020 ruim 31 miljoen euro aan tegemoetkomingen faunaschade

BIJ12
24-JUN-2021 - Provincies betaalden in 2020 voor 31,6 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is zes miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim negentig procent veroorzaakt door ganzen aan graslanden.

Nederland kent veel beschermde diersoorten. Sommige van deze diersoorten veroorzaken schade, bijvoorbeeld aan landbouwgewassen of vee. Agrariërs kunnen bij de provincie terecht voor een tegemoetkoming in de schade. BIJ12 handelt deze aanvragen namens de provincies af. Voor een tegemoetkoming in faunaschade gelden wel voorwaarden. Zo moeten agrariërs aantonen dat ze zelf genoeg gedaan hebben om schade te voorkomen.

Vooral schade door ganzen

In 2020 werd voor bijna 31,6 miljoen euro aan tegemoetkomingen uitbetaald. De meeste faunaschade wordt veroorzaakt aan grasland, veroorzaakt door verschillende ganzensoorten (zie infographic, pdf: 2,4 MB). Vooral in het voorjaar eten ganzen van het verse gras dat net begint te groeien. Veehouders moeten dan vervangend voer voor hun vee kopen. Met de tegemoetkoming van de provincie worden ze in deze kosten gecompenseerd. In de water- en grasrijke provincies Fryslân en Noord-Holland is de schade het grootst, onder meer omdat dit de laatste stop voor ganzen is voordat zij de overtocht maken naar de broedgebieden.

Bij BIJ12 gemelde schade

De infographic over 2020 (pdf: 2,4 MB) laat het totaal van de tegemoetkomingen in faunaschade zien die door BIJ12 in 2020 is uitgekeerd. Het gaat om schade die heeft plaatsgevonden tussen 1 november 2019 tot 1 november 2020. De infographic laat alleen de schade zien waarvoor een tegemoetkoming is aangevraagd en verleend en niet de totale faunaschade in Nederland.

Verschil in hoogte

De hoogte van uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade verschilt van jaar tot jaar. Dit kan het gevolg zijn van toe- of afnames van dierpopulaties, maar ook van andere factoren, zoals het weer en het moment waarop schade optreedt. In 2020 nam de faunaschade toe met zes miljoen euro. Een deel van de stijging (1,74 miljoen) werd veroorzaakt door verhoging van de prijs van het voorjaarsgras met twee cent per kilo.

Onderzoek

De toenemende schade door vooral ganzen aan gras was voor BIJ12 aanleiding om eerder dit jaar een onderzoek te starten naar mogelijke verbeteringen van de taxatiemethodes voor grasschade. Daarnaast heeft de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade op verzoek van provincies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een effectiever ganzenbeleid, zodat er een betere balans komt tussen bescherming van de ganzen enerzijds en schade en overlast anderzijds. Het advies hierover is onlangs aan provincies aangeboden in het rapport ‘Ganzen zonder grenzen’.

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: grauwe ganzen)