Kortsnuittamariskwants

Kortsnuittamariskwants nieuw voor Nederland tijdens zomerkamp van JNM

EIS Kenniscentrum Insecten
9-AUG-2021 - Gedurende het ‘Nieuwe Natuur’-zomerkamp van de JNM – Jongeren in de Natuur is er een nieuwe wantsensoort voor Nederland aangetroffen in de Haagse Vogelwijk. Hier werd een tot op heden nooit eerder in Nederland aangetroffen soort gevonden op een tamarisk tussen twee weghelften van De Savornin Lohmanlaan.

De aangetroffen wants betreft een soort uit het geslacht Tuponia en is hiervan de derde soort die recentelijk in ons land is ontdekt. Na de eerste melding in 2019 van de gekleurde tamariskwants (Tuponia mixticolor) uit Katwijk aan Zee en Oostvoorne, werd op 11 juli 2021 de eerste melding gedaan van de langsnuittamariskwants (Tuponia hippophaes) in Hilversum. Deze vondsten gaven aanleiding voor de JNM om tijdens hun zomerkamp zo veel mogelijk tamarisken in Den Haag te onderzoeken op de aanwezigheid van tamariskwantsen en met resultaat! Door hun zoekinspanning is de kortsnuittamariskwants (Tuponia brevirostris), slechts twee weken na de vondst van de tweede nieuwkomer, als derde nieuwe tamariskwants in Nederland aangetroffen.

De wantsen die uit het geslacht Tuponia in Nederland zijn aangetroffen zijn alle van oorsprong mediterrane soorten die op tamarisken (Tamarisk) leven. Recentelijk zijn de drie soorten ook in aan Nederland grenzende West-Europese landen aangetroffen, waardoor het erop lijkt dat de soorten een natuurlijke noordelijke opmars laten zien. Het is daarom waardevol om alle nieuwe waarnemingen van wantsen op tamarisken te melden via de website Waarneming.nl.

Een kortsnuittamariskwants op een stengel van tamarisk

De vondst van de kortsnuittamariskwants in de Haagse Vogelwijk kwam eigenlijk wel als een verrassing voor de Jeugdbonders. Alhoewel er op hun ‘Nieuwe Natuur’-zomerkamp nadrukkelijk veel op wantsen in de stad gelet werd, was hun kampdoelsoort eigenlijk een andere nieuwe wants voor Nederland die zich op coniferen in tuinen ophoudt. Tamarisken hielden ze uiteraard in de gaten, maar op het aantreffen van een nieuwe soort, slechts twee weken na de laatste bijzondere vondst, hadden ze niet durven hopen.

Berend Aukema samen met de JNM-ers op de vindplaats van de kortsnuittamariskwants in de Vogelwijk

De ochtend van de vondst liepen de natuurjongeren bij toeval een gigantische, bloeiende tamarisk tegen het lijf, maar toen hadden ze nog geen tijd om hier op wantsenjacht te gaan. De club was namelijk onderweg naar de Zandmotor om hier van Arie Twigt een masterclass fossielen zoeken te krijgen. Na een intensieve zoektocht op de Zandmotor had een deel van de groep nog voldoende energie om een stuk om te fietsen en terug te keren bij de tamarisk. Tot ieders verbazing troffen zij niet de inmiddels rijkelijk vastgestelde gekleurde tamariskwants aan, maar vonden zij hier werkelijk honderden wantsen van een andere nieuwe soort.

Ter validatie en wetenschappelijke vastlegging keerde er twee dagen later een delegatie jeugdige natuurvorsers terug naar de vindplaats om deze met Berend Aukema, wantsenexpert van Naturalis, te onderzoeken. Hij stelde vast dat het werkelijk de nieuwe soort betrof, waarop de Jeugdbonders hun kamp in extase af konden sluiten.

Stadsnatuur

De vondst van deze wants op deze locatie paste precies binnen het thema van het jeugdbondkamp. Bij dit zomerkamp stond namelijk ‘Nieuwe Natuur’, het jaarthema van de vereniging, centraal. Gedurende het weeklange kamp zijn er zo veel mogelijk vormen van nieuwe natuur in en rondom Den Haag aangedaan.

De Jeugdbondleden bij een van de botanisch interessante Haagse kades in het centrum van Den Haag

Stadsnatuur had gedurende dit kamp een centraal plekje gezien het feit dat het kamp in de Randstad werd georganiseerd. Binnen dit onderwerp is er gezocht naar stadsnatuur in de vorm van kadeflora, zijn er groene daken bezocht en is de flora van de Schilderswijk uitvoerig onder de loep genomen. 

Ook is er aandacht besteed aan projecten in het kader van rewilding en ‘Working with Nature’. Zo zijn er meerdere excursies geweest naar projecten die Dunea heeft uitgevoerd om duindynamiek te bevorderen en is de Zandmotor bezocht.

De JNM zal in het najaar weer nieuwe activiteiten organiseren in het stedelijke gebied, maar organiseert gedurende de zomer ook activiteiten waarbij ‘Nieuwe Natuur’ centraal staat. Wie weet welke leuke ontdekkingen er op deze toekomstige kampen nog zullen worden gedaan. Ben jij nou tussen de 11 en 25 jaar en wil je ook eens zo’n leuk kamp bijwonen? Kijk dan eens op JNM.nl!

Tekst: Mathijn Speelman, JNM - Jongeren in de natuur
Foto's: Mathijn Speelman; Jeroen Versteeg; Hanna Haring