Kluut

Nieuw voor Nederland: groene stranden

Vogelbescherming Nederland
15-SEP-2021 - Een primeur: drie stranden in Nederland ontvangen binnenkort voor het eerst een Groene Strand Wimpel. De stranden ontvangen dit keurmerk met dank aan actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers die gezamenlijk meer ruimte voor natuur hebben gecreëerd op deze stranden. Een belangrijke stap in de goede richting, want de natuur op het strand kan in ons land alle hulp gebruiken.

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden veel soorten broedvogels een plek om te broeden. Helaas is er op de stranden door intensief beheer en menselijke activiteiten de laatste jaren weinig plek meer voor de natuur.

Zwarte ruiter

Natuur en natuurbeleving terugbrengen op het strand

Het Groene Strand wil daarom de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Verschillende natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen in het project om dit samen met vrijwilligers, ondernemers en gemeenten te realiseren.

Op 29 september is het dan zover, met een overhandiging van de eerste Groene Strand Wimpels. Stranden die dit keurmerk mogen voeren, hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet en dat mensen er weer van kunnen genieten.

Kluut

Locaties 29 september

Het gaat om het strand van Goeree Overflakkee in Zuid-Holland, strand van Camperduin in Noord-Holland en Oranjezon in Zeeland. De missie van Het Groene Strand is om naast deze stranden nog veel meer stranden in Nederland te vergroenen. Dit gaan we doen door in gesprek te gaan over het huidige strandbeheer, rustplekken in te stellen voor broedvogels en nog meer strandcommunities op te richten.

Bontbekplevier

Organisaties

Project Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties en Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON. De Postcode Loterij ondersteunt het Groene Strand met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen euro.

Kijk voor meer informatie op hetgroenestrand.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Rik Kruit, Saxifraga; Koos Dansen