Muurzesoog

Spinnentelling 2021: kruisspin doet het weer beter en wint alweer

EIS Kenniscentrum Insecten
19-SEP-2021 - De winnaar is de kruisspin, gevolgd door de grote trilspin en de gewone huisspin; dat is de uitslag van de Spinnentelling 2021. Er zijn gemiddeld per tuin meer kruisspinnen geteld dan in de afgelopen droge zomers. Deze achtpoter houdt dus wel van Hollands weer.

Vorig weekend, 11 en 12 september, werd de jaarlijkse Spinnentelling weer gehouden, de negende op rij. Er kon weer op zoek worden gegaan naar de spinnen in huis en tuin en dit maal is er op 208 adressen geteld. Op de website Tuintelling.nl werden de resultaten ingevoerd.

Algemene tuinspinnen

De uitslag van de Spinnentelling is vaak stabiel. Algemene (en opvallende) spinnen worden het meest gezien. De kruisspin is de winnaar en is in de meeste tuinen gezien, daarna volgen de grote trilspin en de gewone huisspin. Als we de hoeveelheid getelde spinnen op een rij zetten, dan is de top twee gelijk, maar komt de venstersectorspin op de derde plaats.

Kruisspin steeds minder talrijk

Kruisspin

De kruisspin wordt soms wel eens de ‘tuinspin’ genoemd, vanwege zijn talrijkheid in tuinen. Dat viel de laatste jaren wat tegen, maar gelukkig is de soort dit jaar weer veel waargenomen. Als we het gemiddelde aantal kruisspinnen van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan zien we een duidelijke toename na een dip van drie jaar. In 2015 werden er gemiddeld per tuin 24 kruisspinnen waargenomen, in 2016 waren dat zelfs 37 en in 2017 kwam het op 15. Toen komen de droge zomers met gemiddeld 8 kruisspinnen per tuin in 2018 en 6 in zowel 2019 als 2020. Dit jaar kwam het gelukkig weer goed, met gemiddeld bijna 13 kruisspinnen per tuin. Het ligt voor de hand dat het gewone Nederlandse, regenachtige weer voordelig is voor de kruisspin, mogelijk omdat er dan de hele zomer veel prooidiertjes rondvliegen.

PR voor de spin

Hoewel de spinnentelling niet heel veel tellers aantrekt, merken we wel dat er een vaste groep enthousiaste tuininventariseerders is die ook steeds meer in detail de verschillende soorten determineert. Ze buigen zich over de verschillende soorten strek-, wielweb- en springspinnen in de tuin. De eigen tuin kan veel soorten herbergen en het is heel goed dat we steeds meer kennis krijgen over de bewoners, ook omdat tuinen een aanzienlijk oppervlak van Nederland beslaan en dus een belangrijk leefgebied vormen.

Elk jaar is er in september ook veel aandacht vanuit de media voor ‘de spin’, aangelokt door de Spinnentelling. Op deze manier kunnen op de landelijke radio en in de dagbladen goede verhalen over deze interessante diertjes worden gepresenteerd, waarmee hun onbekendheid (en onbemindheid) wat weggenomen kan worden.

Tekst: Jinze Noordijk & Johan van ‘t Bosch, EIS Kenniscentrum Insecten; Sjef van Overdijk, Spinnetjes.com
Foto’s: Jinze Noordijk (leadfoto: muurzesoog)