Nest bastaardsatijnvlinder

Natuurjournaal 21 november 2021

Nature Today
21-NOV-2021 - Ingepakte duindoorns en overwinterende geelgorzen.

Je hebt vast wel eens de door spinselmotten ingepakte bomen en struiken gezien, meestal in juni. Die nesten verdwijnen snel als de rupsen er eenmaal uit zijn. Op dit moment kan je wel de spinselnesten vinden van de bastaardsatijnvlinder. Deze zitten onder andere veel in duindoorn, een van hun waardplanten. Dat betekent dat je naar de kust moet om ze te zien. De rupsen (blauwachtig, behaard en met twee oranje punten achter het kopgedeelte) zitten voor de winter goed verstopt in hun dichte spinselnesten, ook winternesten genoemd. De brandharen kunnen irritaties geven, dus laat ze maar zitten. De vlinder zelf (een geheel witte mot met een bruinoranje pluimstaart) komt pas volgend jaar weer tevoorschijn.

Groep geelgorzen

In de winter kun je grote groepen geelgorzen zien vliegen. Deze kleine vogels komen 's winters speciaal bij elkaar om samen op te trekken en eten te zoeken. Het zijn voornamelijk Nederlandse broedvogels, die soms optrekken met Scandinavische of Duitse geelgorzen. Gebieden in Zuid-Limburg die speciaal zijn ingericht voor de bescherming van hamsters, blijken ook aantrekkelijk te zijn voor de geelgors. Soms bestaan groepen geelgorzen op die plekken uit meer dan honderd vogels! Vooral in het noorden en oosten van Nederland, met name in Drenthe, is de kans groot dat je een geelgors ziet. In deze provincie neemt het aantal geelgorzen toe, terwijl het aantal in andere delen van het land afneemt. Kijk eens of je zo'n wintergroep geelgorzen kunt zien.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Mike Hirschler, IVN & Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Mike Hirschler, IVN; Mark Zekhuis, Saxifraga