Gezocht: natuurprojecten die verdroging tegengaan

Prins Bernhard Cultuurfonds
10-DEC-2021 - Klimaatverandering heeft grote invloed op de Nederlandse natuur. Eén van de gevolgen is verdroging, wat soorten en gebieden onder enorme druk zet. In 2021 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds geld beschikbaar gesteld voor projecten waarin natuurorganisaties (de effecten van) verdroging tegengaan. Wegens succes is er voor 2022 een extra bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Komt jouw project in aanmerking voor deze nieuwe regeling? Check de voorwaarden!

Zo ontvingen IVN en Het Limburgs Landschap dit jaar een bijdrage van het Cultuurfonds voor twee bijzondere projecten.

IVN en de Tuiny Poel

In samenwerking met Ravon ontwikkelde IVN de Tuiny Poel, een pakket waarmee je in jouw eigen leefomgeving of tuin een poel kunt aanleggen. Met een Tuiny Poel kan iedereen amfibieën en andere soorten een mooi onderkomen bieden. Dat is niet onbelangrijk want door verdroging verdwijnen veel poelen uit Nederland. De pilot bleek een succes en besloten werd om de pilot op te schalen naar een gemeentelijke buurtcampagne met als doel uiteindelijk vierhonderd Tuiny Poelen te realiseren.

Het Limburgs Landschap

Voor de inrichting van de natte natuurparel Beesels Broek is aan Het Limburgs Landschap een bedrag beschikbaar gesteld. Men gaat aan de slag met het realiseren van een klimaatbestendig watersysteem in het gebied. Zo kan het belangrijke kwelwater langer vastgehouden worden en wordt de natuur ook in droge periodes van vocht voorzien.

Er zijn ontzettend veel organisaties die zich dagelijks inzetten om de Nederlandse natuur te behouden. Zij krijgen daarbij helaas te maken met de effecten die klimaatverandering op onze natuur heeft, een van deze effecten is verdroging. De effecten van verdroging op de natuur zijn groot. Zowel leefgebieden als voedselbronnen verdwijnen of verliezen de mogelijkheid om verschillende soorten flora en fauna een plek te bieden.

Nieuwe projectaanvragen

Stichtingen en verenigingen kunnen binnen het thema verdroging projectaanvragen indienen via de website van het Cultuurfonds in één van de drie categorieën:

  • Het creëren van klimaatbestendige bossen;
  • Het verbeteren van de waterhuishouding, het vasthouden en bergen van water in het bijzonder;
  • Beheerondersteunend onderzoek naar of het treffen van soortgerichte maatregelen.

Tekst en foto: Prins Bernhard Cultuurfonds